Ani jednou za posledních šest let informační povinnost nesplnila čtvrtina, tedy více než 142 tisíc povinných subjektů. Statistiku dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která disponuje nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o českých firmách.

„Stát se doposud nezabýval efektivním a systematickým vynucováním povinnosti firem zakládat účetní dokumenty do sbírky listin, čehož podnikatelé v masivním měřítku využívali a dlouhodobě se plnění informační povinnosti záměrně vyhýbali,“ uvedl ředitel Bisnode Jiří Skopový. Naději upíná k návrhu novely zákona o obchodních korporacích, který už nyní přiměl některé firmy k polepšení.

Zákon roku, ilustrační foto
Nového zákona o veřejném registru se bojí poctiví podnikatelé, tvrdí expert

„Situace je ale stále velmi tristní, protože vytváří nerovné podmínky pro podnikání a paradoxně škodí poctivým podnikatelům, kteří své zákonné povinnosti plní,“ dodal Skopový. Nadační fond proti korupci podali už řadu podnětů k soudům, aby sjednaly nápravu.

„Vzhledem k tomu, že se to týká ve velké míře i společností, které čerpají prostředky ze státního rozpočtu, může docházet k odklánění nemalých veřejných prostředků,“ doplnil ředitel fondu Karel Šácha. K prevenci korupce je dle podle něj nutné, aby se firmy, které informační povinnost nedodržují, nemohly účastnit veřejných zakázek.

Vládní novela počítá s možností zrušit firmu bez likvidace, pokud nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období a není-li zároveň možné jí doručit výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin. „Od tohoto kroku si stát slibuje vyčistit obchodní rejstřík od spících firem, které nevykazují žádné podnikatelské aktivity,“ vysvětlil Škácha. Podle interní metodiky Bisnode je v zemi více než sto tisíc spících společností, což představuje zhruba pětinu z celkového počtu.

Středomořský ostrov Malta je malebné místo.
České firmy se vrací z daňových rájů. Díky Panama Papers i lepším zákonům