„V testu 17 výrobků běžně dostupných na českém trhu se ukázalo, že nejdražší z vybraných pastelek jsou i nejlepší, stříbrnou příčku naopak obsadil levnější výrobek z Číny. Bez ohledu na cenu ale většina pastelek pohořela v testu nežádoucích látek a odnesla si kvůli tomu celkově nedostatečné hodnocení," uvedla Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest. 

Jak dodala, zastávají princip předběžné opatrnosti, i proto jsou při posuzování přítomnosti chemických látek velmi přísní. "Na pastelky jsme aplikovali kritéria, která musejí splňovat hračky pro děti,“ dodala.

Pizza Hut
Test mražené pizzy. Pro Západ je se šunkou, pro Východ se škrobem a sójou

Zkoušky na obsah chemických látek se zaměřily na čtyři skupiny látek – těžké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), ftaláty a primární aromatické aminy. Podle limitů evropských předpisů a německého systému certifikace bezpečnosti výrobků (Die Geprüfte Sicherheit) mají tyto látky negativní dopady na zdraví, pokud jsou v kontaktu s pokožkou nebo dojde k jejich požití. 

Uzeniny, ilustrační foto
V dTestu propadl každý třetí salám typu herkules. Bylo v něm nekvalitní maso

„Vzhledem k tomu, že pastelky podobně jako hračky přicházejí do kontaktu s kůží nebo jsou vkládány do úst, měly by být podle odborníků prosty těchto látek. Výsledky testů nás ale nemile překvapily. U 13 ze 17 testovaných výrobků jsme našli chemikálie v nezanedbatelném množství," zmínila Hoffmannová.

"Abychom ale spotřebitele neděsili, je vhodné upozornit, že i když nežádoucí látky nemají v pastelkách co dělat, neznamená to, že by byly bezprostředně ohrožující pro zdraví nebo život,“ doplnila.

Testy chemikálií zamávaly pořadím

Pastelky, které se v laboratorních testech (odolnost proti lámání, nežádoucí pohyb pastelky, pádové zkoušky) i praktických testech (ořezávání, úchop, kreslení, stejnorodost a sytost barvy, lámavost tuhy) osvědčily, skončily kvůli obsahu chemikálií s celkově nedostatečnou známkou.

Kontrola vajec.
Dovozci vajíček z Nizozemska a Belgie musí provádět testy. Kvůli fipronilu

V čele tabulky nakonec stanuly v praxi jen průměrně hodnocené pastelky Bic Kids, z nichž by si z hlediska chemie měli vzít ostatní výrobci příklad.

Obsah chemikálií spotřebitel nepozná podle obalu, vzhledu ani vůně výrobku. Důvodem přísnějších kritérií pro hodnocení chemického složení pastelek je riziko takzvaného koktejlového efektu.

Letecké motory od společnosti GE Aviation Czech.
Česká firma ATG bude pro GE Aviation testovat motory

Ten spočívá v tom, že příjem nežádoucích látek z různých zdrojů, ať už z ovzduší, jídla, či kosmetických a jiných produktů, se v organizmu sčítá a jejich kombinace může zdraví negativně ovlivnit. V tomto směru je tedy důležitá opatrnost. Jedno je jasné. Pokud je některý výrobce schopen produkt vyrobit bez nežádoucí chemie, měli by to zvládnout i ti ostatní.