Přináší to výhody všem zúčastněným stranám - vězňům, zaměstnavateli i státu. „Zaměstnání všech odsouzených, kteří mohou pracovat, je mým cílem už od příchodu na Ministerstvo spravedlnosti. Při míře recidivy odsouzených, která v současnosti u nás přesahuje 70 procent, je klíčovým resocializačním faktorem. Když nemají vězni práci, ztratí za mřížemi pracovní návyky a po propuštění těžko mohou vést normální život. Velmi často padají do dluhové pasti a své problémy pak řeší prací načerno nebo další trestnou činností. Každý případ, kdy se tomu pokusíme předejít, má smysl. Jsem proto velmi rád, že firmy nám v tomto vycházejí vstříc a jejich poptávka po zaměstnancích ve výkonu trestu roste," vysvětluje ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Prostředí Vazební věznice Praha Pankrác
Pokud nový zákon projde, budeme muset postavit nové věznice, tvrdí vědci

V první fázi, od listopadu do prosince 2016, bylo v Chebu zkušebně zaměstnáno 10 vězňů. Během této doby se ukázalo, že jejich začlenění proběhlo hladce. Na základě dobrých zkušeností byl počet zaměstnávaných vězňů zvýšen na 45. DHL Supply Chain kromě toho plánuje využít nabídky i dalších věznic v České republice. V současné době zahájila spolupráci s věznicí v Břeclavi, která zajistí do poboček v Pohořelicích u Brna další odsouzené.
„DHL se neustále snaží vyhledávat různé možnosti alternativního zaměstnávání. Je to pro nás mimo jiné zajímavá možnost, jak řešit nedostatek potenciálních zaměstnanců na českém trhu práce," říká personální ředitelka ve společnosti DHL Supply Chain Gabriela Kahounová.

Vězni pracující v provozech DHL Supply Chain si obvykle odpykávají nižší tresty. Nejčastěji jsou mezi nimi neplatiči alimentů, takže nepředstavují žádné riziko z hlediska bezpečnosti. Navíc svou činnost vykonávají ve vyhrazených prostorách skladu. Zaměstnanci DHL jsou seznámeni s myšlenkou projektu a srozuměni s tím, jak se mají ke svým kolegům chovat.

Zleva ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Michal Foit, náměstek policejního ředitele Jaroslav Vild a ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek.
Kriminalita v Česku klesla. Policie dokáže objasnit 97 procent vražd

Vězni nalézají uplatnění na pozicích, které se nedaří obsadit uchazeči z běžného trhu práce. Díky tomu si mohou udržovat nebo získávat pracovní návyky, což jim usnadní začlenění do pracovního procesu a do společnosti po ukončení trestu. V případě zájmu jim DHL Supply Chain nabízí možnost zaměstnání i po propuštění. Vězni zajišťují práce v sekci přebalování zboží, například třídění, přípravu obalového materiálu, skenování a podobně.

„Zaměstnávání vězňů je jedním ze stěžejních prostředků resocializace vězňů. Řada vězňů má jen minimální, nebo téměř žádné pracovní zkušenosti a návyky. Zapojením do pracovního procesu si tyto návyky mohou vybudovat, upevnit a naučí se vnímat práci jako legální prostředek k zajištění obživy. Navíc díky výdělku ve výkonu trestu mohou plnit své závazky, jako je vyživovací povinnost, náhrady škod způsobených trestnou činností a v neposlední řadě i úhrady nákladů výkonu trestu odnětí svobody. V konečném součtu tedy toto vše znamená výchovu k řádnému, soběstačnému a odpovědnému způsobu života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody," říká vrchní rada Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Pelikán navrhl jmenování třiceti nových soudců