„Všechny tyto oblasti jsou pro finanční zdraví domácností důležité a chvályhodné. Pokud budou domácnosti postupovat logicky, tedy nejprve se zbaví případného zadlužení a poté se soustředí na lepší kontrolu výdajů, dostaví se nakonec i schopnost více spořit. Stačí se držet stanoveného cíle a postupovat vytrvale vpřed. A je dobré podívat se po určitém časovém úseku na tyto plány a vyhodnotit je," říká Libor Vaníček, ředitel služeb fyzickým osobám ING Bank ČR.

Nejčastěji se finanční předsevzetí objevují v Turecku (86 procent), Nizozemí (82 procent) a Lucembursku (81 procent). Na druhé straně žebříčku jsou Španělé a Němci, mezi nimiž si dává finanční závazky na začátku roku „pouze" šest z deseti dotázaných.