Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

VIDEO: Trmický lihovar tlumí provoz

Ústí nad Labem/AKTUALIZOVÁNO/ - Nejdéle do 14 dnů firma produkující biolíh a zápach zůstane stát. Odvolala se a požádá o změnu stavebního úřadu.

4.8.2009
SDÍLEJ:

Lihovar v Trmicích. Foto: DENÍK/Jan Vraný

Trmický lihovar je v útlumu. „Jak jsem dostal rozhodnutí o ukončení zkušebního provozu, dal jsem pokyn k bezpečnému sjetí lihovaru,“ řekl v úterý na tiskové konferenci Pavel Nohava, generální ředitel továrny.

„Ano, uvědomuji si, že by správně neměla být v sobotu v továrně ani noha a museli jsme tím porušit zákon, ale nešlo to jinak,“ dodal.

Na argumenty vedoucího trmického stavebního odboru Martina Sommera, že s ukočením měl počítat, protože povolení končilo posledním červencem uvedl:

„Bylo to v této kanceláři, kdy nám inspekce a zástupci dalších orgánů – byl tu i pan Sommer – slíbili, že pokud budeme konat, tedy řešit situaci se zápachem, umožní mám prodloužení povoleného tříměsíčního zkušebního provozu na sedm, o které jsme žádali,“ uvedl Nohava. „Nepočítali jsme s tím, že to zaříznou.“

Přitakával mu i Arnošt Svoboda, šéf zdejších odborů. Uvedl, že i proto jsou lidé v lihovaru rozzlobení a bojí se o práci.
Vedení lihovaru se také rozhodlo, že požádá o změnu stavebního úřadu.

„V Trmicích je už příliš emocí a myslím, že vzájemné vztahy jsou už takové, že je nejze nějak řešit,“ dodal Nohava.

CHCETE VĚDĚT VÍCE? DALŠÍ INFORMACE SE DOČTETE VE STŘEDEČNÍM VYDÁNÍ ÚSTECKÉHO DENÍKU!

.............................................................................

Šéf trmického stavebního odboru Martin Sommer je přesvědčen, že trmický lihovar pokračuje v provozu protizákonně.

„Naše rozhodnutí o zastavení zkušebního provozu sice nenabylo právní moci, ale to nic nemění na tom, že lihovar měl od soboty stát,“ míní Sommer.

Odvolání, které proti tomuto rozhodnutí už podal generální ředitel lihovaru Pavel Nohava, podle něj nemá žádný odkladný účinek.

„Povolení k provozu prostě skončilo a žádné další vedení lihovaru nemá. Stavbu (lihovar nebyl zkolaudován a jde tedy ještě o stavbu – pozn. red.) nesmí tedy dál používat.“

Stavební úřad si včera zjistil, že odběr energií v lihovaru neklesá, do areálu se přiváží další obilí, tedy nic nevypadá na to, že by se provoz zastavil nebo přinejmenším byl v útlumu.

Generální ředitel továrny Nohava už předem avizoval, že bude hledat cesty, jak ve výrobě pokračovat. Navíc i kdyby se rozhodl provoz okamžitě zastavit, nejde to dle něj prý z minuty na minutu.

„Mám i nasmlouvané dodávky obilí, to nejde jen tak zastavit,“ tvrdí Nohava.

Ve svém stanovisku, které Nohava poskytl o víkendu, a jež podepsal i Oldřich Řáha, předseda dozorčí rady, jasně dává najevo, že podle jeho názoru ten, kdo nepostupuje v souladu se zákonem, jsou úředníci v Trmicích.

Ti se přitom chystají ve čtvrtek na kontrolní den „na stavbě“.

„Současné rozhodnutí stavebního úřadu vytváří mylný dojem, že ochrana občanů před zápachem je jeho hlavním cílem, ve skutečnosti jde právě proti tomuto zájmu,“ míní ředitel Nohava s tím, že společnost PLP vnímá stížnosti občanů a chápe, že mnohé z nich byly a jsou oprávněné.
Zejména při opakovaných výpadcích dodávek energií především při letošních častých bouřkách nemohla zařízení podle Nohavy dostatečně odčerpávat fermentované látky a náprava havarijního stavu pak jako důsledek přinesla zvýšený obsah pachových látek v ovzduší.

Společnost PLP a.s. se zabývá výrobou bioethanolu.

Roční výrobní kapacita činí 80 000 tun vyrobeného ethanolu při zpracování 268 480 tun základní suroviny - převážně pšenice.

Součástí technologie je také zpracování výpalků zbytků obilí. Výpalky se nejprve suší na sušárně a následně upravují pomocí peletizátoru do tzv. peletek (granule), vyrobí se takto 100 800 tun krmiva.

Prý jde o štvavou kampaň

Na druhou stranu hodnotí PLP to, co se kolem lihovaru děje, jako účelovou kampaň skupiny občanů (včetně zaměstnanců městského úřadu), která si opakované stěžovala a vše se prý počítalo, jako kdyby každá stížnost byla podána někým jiným.

„Realizovali jsme dvě rozsáhlá investiční opatření, abychom pachové látky v emisích snížili, a to za asi 85 milionů korun a výsledkem bylo snížení těchto látek o asi 90 procent,“ tvrdí Nohava, že se situace výrazně zlepšila.

Věří, že krajský úřad, který odvolání projedná, umožní firmě pokračovat ve zkušebním provozu, protože jen tak může výroba dojít do stavu, kdy lihovar nebude svým provozem obtěžovat okolí.

Nohava argumentuje, že neměl ani dost času na připravená nová opatření, protože na ty potřeboval a žádal šest měsíců. Od trmického úřadu dostal tři. A ty právě skončily.

Sommer je ale rozhodnut postupovat razantně. „Pokud úředníci při čtvrteční kontrole zjistí, že výroba v lihovaru běží dál, PLP vyzveme, aby sjednali nápravu a pokud ne, mohou dostat až milionovou pokutu,“ řekl.

Ztráty lihovaru úřad nezajímají, měli podle něj počítat s tím, že výroba nemusí být prodloužena.

Odvolání lihovaru zatím nedošlo na krajský úřad. Zatím ho má trmický úřad. Kraj se ale ke zkušebnímu provozu již jednou vyjadřoval – jeho odbor životního prostředí a zemědělství vydal minulý týden vzhledem k přetrvávajícímu zápachu nesouhlasné stanovisko k prodloužení zkušeního provozu. Jak se zajistí objektivita? Odvoláním se ale bude zabývat někdo jiný a z jiného úhlu.

Co na to kraj?

„Až dojde na krajský úřad odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu Trmic (ten musí znovu oslovit všechny účastníky řízení), bude jej projednávat odbor územního plánování a stavebního řádu,“ sdělil k případu Zbyněk Šebesta z kanceláře hejtmanky.

Jak šel čas v případu trmického lihovaru:

Následující přehled ukazuje jak ústecký oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dva roky řeší problémy spojené s lihovarem:

11.6.2007 -
Vydáno integrované povolení pro zkušební provoz.

15.11.2007
– Podnik obdržel povolení k prozatímnímu užívání stavby Městským úřadem v Trmicích, odborem výstavby, dopravy a životního prostředí.

14.1.2008 – První upozornění ze strany Městského úřadu Trmice na zápach z lihovaru.

15.1.2008 První kontrola ČIŽP. Dle této kontroly měl zápach údajně pocházet z nestandardního provádění zpracování výpalků. Ze sušáren vystupoval zapáchající materiál tmavé barvy, nevyhovující konzistence, nevhodný pro další zpracování (peletizaci). Materiál byl postupně ukládán na korbu nákladního vozidla a do big-bagů a odvážen.

20.2.2008
– Zahájeno správní řízení o pokutě za to, že provozovatel dlouhodobě provozoval výrobní zařízení, tak, že se při tom do ovzduší uvolňovaly ve velké míře zapáchající látky. Jednalo se o nebezpečný stav ohrožující kvalitu ovzduší a o výskytu tohoto stavu nepodal lihovar ČIŽP zprávu. Tím porušil povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší.

22.1, 25.1, 12.2., 28.2. 2008
– Čtyři kontroly ČIŽP zjistily, že situace se nelepší. Během kontrol bylo zjištěno, že zápach pochází nejen z volného vysypávání materiálu, ale především, že je důsledkem neúčinného čištění brýdových par odcházejících ze sušáren výpalků.

18.3.2008
– Inspekce vydala rozhodnutí o pokutě a 4.4.2008 nabylo právní moci. (50 000 Kč)

Počátek května 2008
- Instalace dvou dezodorizačních jednotek na výstupu ze sušáren, i přesto je opět zaznamenáván zápach.

28.5.2008 – Na základě předchozích projednávání s ČIŽP stavební úřad Městský úřad Trmice, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, nepovolil prodloužení prozatímního užívání, a to až do doby instalace kondenzátoru brýdových par (kondenzovaná vodní pára).

4.8.2008 - Kontrola ČIŽP zjistila, že je kompletně nainstalován kondensátor par, na základě této kontroly se ČIŽP kladně vyjádřila k uvedení zdroje do opětovného zkušebního provozu do konce roku 2008.

Počátek srpna 2008
- Vydáno Městským úřadem Trmice, odborem výstavby, dopravy a životního prostředí povolení ke zkušebnímu provozu a to do 15.1.2009.

Od poloviny srpna 2008
- Další stížnosti obyvatel Trmic a přilehlých obcí na zápach.

18.9.2008, 14.10.2008 - Kontroly ČIŽP, při kterých je zjištěno, že technologie je stále provozována nestandardně a zápach tentokrát pochází ze samotné technologie kvašení - výroby biolihu. S provozovatelem bylo dohodnuto, že bude zasílat denní hlášení o provozování technologie, včetně upozornění na nestandardní situace a na, s tím související, možný výskyt zápachu. Dále bude provozovatel ČIŽP průběžně informovat o opatřeních, která přijme za účelem zamezení úniku pachově postižitelných látek.

4.11.2008 – Přijata petice obyvatel města obyvatel Trmic a přilehlých obcí.

10.11.2008 – Jednání v lihovaru, na kterém provozovatel lihovaru seznámil ČIŽP s provedenými technickými opatřeními, která byla přijata od srpna do října kvůli omezení zápachu na úseku sušení a peletizace a fermentace.

Konec roku 2008 - Přetrvávaly technologické provozní problémy při procesu kvašení. Následkem toho byla produkce nadměrného množství výpalků o vysokém obsahu vody. Při jejich sušení docházelo k přetěžování sušáren a kondenzátor instalovaný za účelem omezení zápachu neměl dostatečnou kapacitu, a nebyl schopen taková množství brýdových par ochladit. Důsledkem toho byl výskyt zápachu. Dodavatel technologie se, dle sdělení provozovatele lihovaru, zavázal, že do konce března 2009 odstraní nedostatky v technologii.

22.12.2008 - Předal provozovatel lihovaru ČIŽP soupis a harmonogram opatření, která budou na technologii provedena během prvních měsíců roku 2009. Na základě tohoto soupisu ČIŽP souhlasila s povolením dalšího zkušebního o provozu lihovaru, a to od 16.1.2009 do 30.4.2009.

21.1.2009 - Provedla ČIŽP kontrolu plnění opatření, která se provozovatel zavázal realizovat do 15.1.2009. Tato část opatření byla v termínu splněna.

2.3.2009 – Lihovar sdělil ČIŽP, že realizoval i druhou část opatření s termínem do 28.2.2009. O tři dny později, ale ČIŽP zjistila něco jiného.

5.3. 2009 - ČIŽP provedla kontrolu provozu, během které byl cítit velmi výrazný zápach, zástupci lihovaru sdělili, že všechna opatření nebudou moct být z technických důvodů dokončena do konce března. Lihovarníci požádali stavební úřad o prodloužení termínu na realizaci opatření.

Duben 2009 - Během dubna proběhlo dvojí měření emisí pachových látek. Zjištěno, že došlo k významnému snížení zápachu, ale zároveň byl nalezen zatím nesledovaný výduch ze zdroje, na kterém bude nutné instalovat další zařízení ke snížení emisí pach. látek.

30.4.2009 -
Proběhlo ústní jednání k řízení o povolení dalšího zkušebního provozu - ČIŽP souhlasila s podmínkami, že zkušební provoz bude trvat nejdéle do 31.7.2009. Lihovar přitom požádal o zkušební provoz do 16.10. 2009. Rozhodnuto ČIŽP, že v intervalu jednou za 14 dní budou prováděna měření emisí a budou provedena opatření na nově zjištěném výduchu.

6.5.2009 - Nabylo právní moci povolení ke zkušebnímu provozu do 31.7.2009.

28.5. 2009 - Bylo provedeno další měření emisí pachových látek. Podle informací ČIŽP se provozovateli stále nepodařilo stabilizovat kvasný proces a provoz i nadále významně zapáchá.

Konec července 2009 – Lihovar nenaplnil podmínky, že nebude obtěžovat pachovými látkami a proto ČIŽP nesouhlasí s dalším zkušebním provozem.

Zdroj: Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí Ústí nad Labem

Autor: Dagmar Cestrová

4.8.2009 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Prezidentská debata ve vlaku Deníku 20. listopadu na cestě z Prahy do Ústí nad Labem.
AKTUALIZOVÁNO
75 33

Spory nad Mašíny i vznikem vlády. Mezi kandidáty to ve vlaku jiskřilo

Nová Sněmovna, Tomio Okamura
AKTUALIZUJEME
10 18

On-line: Poprvé se sešli noví poslanci. O imunitní výbor se hádali dvě hodiny

Island přeběhl za devět dní. Zážitek nemusí být pozitivní, říká Martin Šmíd

/ROZHOVOR/ Letos v červenci nevídaným způsobem pokořil Island – za devět dní přeběhl z nejsevernějšího neobydleného poloostrova přes pobřeží, pásmo hor, vnitrozemím až na jih. Martin Šmíd při tom urazil 644 kilometrů, společnost mu dělal pouze 40 kilogramů težký vozík s vybavením. I přes nepřízeň počasí a selhání techniky, dokázal pokořit sám sebe…

Zeman odletěl do Ruska. S Putinem se sejde zítra

Prezident Miloš Zeman dnes odletěl z Prahy na pětidenní státní návštěvu Ruska. Na jedné z jeho posledních zahraničních cest před lednovými prezidentskými volbami ho doprovází početná skupina českých podnikatelů, kteří budou na seminářích v Moskvě a uralském Jekatěrinburgu diskutovat o rozšíření kontaktů s ruskými firmami. Podepsat mají smlouvy za víc než 20 miliard korun. 

Američtí demokraté obcházejí Trumpa. Se zástupci jiných zemí mluví za jeho zády

Starostové a guvernéři z řad Demokratické strany v USA ignorují rozhodnutí současného amerického prezidenta a důležitá rozhodnutí dělají ve světě bez něj. Zjistil to deník The Washington Post.

AKTUALIZOVÁNO

Jana Novotná dohrála svůj životní zápas. Zemřela v pouhých 49 letech

/VIDEO, FOTOGALERIE, ANKETA/ V nedožitých padesáti letech zesnula po těžké nemoci tenistka Jana Novotná, wimbledonská vítězka z roku 1998. Na bývalou světovou dvojku vzpomínají tenisové legendy.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT