České pojišťovně klienti za uplynulý víkend zatím nahlásili více než 550 živelních škod za celkem 26 milionů korun. Nejvíce hlásí škody způsobené záplavou (více než 260 škod), škodilo také krupobití a vichřice. "Škody nám klienti hlásí zejména ze Zlínského a Olomouckého kraje," řekla mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Allianz z posledních dnů klienti kvůli rozmarům počasí klienti oznámili více než tři stovky škod za téměř 30 milionů korun. V této statistice jsou jak škody na domech a autech, tak na průmyslových podnicích. Vévodilo jim hlavně krupobití, lokální povodně a záplavy a také údery blesku. Mnoho pojistných událostí během víkendu vzniklo i kvůli atmosférickým srážkám, uvedl mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Bouřky a přívalové deště, které byly na řadě míst doprovázeny lokálními záplavami, způsobily klientům Generali škody v řádech milionů Kč. Mezi dosud nahlášenými škodami převládají podle mluvčího Jiřího Cívky zatopené sklepy a přízemní podlaží. Poryvy větru a kroupy pro změnu zanechaly své stopy na střechách rodinných domů, pergol a sklenících, dodal.

Česká podnikatelská pojišťovna eviduje k dnešnímu dni na stovku hlášených případů škod způsobených bouřkami a krupobitím ve spojení s vichřicí v objemu téměř dva miliony korun. V pojištění průmyslu a podnikatelů očekává další škody v řádu milionů korun.

Mnohem větší škody způsobily bouřky, které zasáhly zemi na přelomu května a června. Pojišťovny je vyčíslily na více než 1,2 miliardy Kč. Podle historického přehledu katastrofických událostí, který začíná velkými povodněmi na Moravě z roku 1997, představují 12. finančně nejnáročnější. Jsou srovnatelné například s objemem škod z vichřice Emma v březnu 2008 (1,355 miliardy Kč) nebo s povodněmi spojenými s rychlým táním sněhu v březnu 2006 za miliardu Kč. Na prvním místě jsou povodně z roku 2002 s celkovou škodou 36,7 miliardy korun.