Vitásková ho už na podzim odmítla podepsat a nyní čeká na vyjádření od veřejnosti. Když se ukáže, že nový systém tarifů elektřiny je pro domácnosti nevýhodný, odmítne ho znovu.

Návrh nových tarifů budí vášně. Zkoušela jste si sama na internetových stránkách ERÚ spočítat, jestli byste doma zaplatila méně, či více než nyní?
Nechci to posuzovat na sobě, protože by to vypadalo, že jsem podjatá výsledkem kalkulačky. Hned na začátku ale říkám: nepřipustím, aby se nový systém tarifů spustil 
v případě, že poškodí konečného spotřebitele z řad domácností. Tarif za stávající situace bez konzultace s veřejností nevydám. Objevují se titulky, že Vitásková něco vymyslela a ERÚ vydává nové tarify, ale to není pravda. Byla jsem naopak jediná, která 
v listopadu odmítla podepsat cenové nařízení s tím, že ho nevydám, pokud ho nebudu mít konzultováno s veřejností. Taková situace, aby se vysoký státní úředník pokusil o veřejnou debatu, tu ještě nikdy nebyla. Opravdu nepřipustím, aby byli poškozeni senioři, malé domácnosti, zahrádkáři či chalupáři.

close Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková poskytla 4. února v Praze rozhovor Deníku. zoom_in

V tom případě je zbytečné se veřejnosti ptát, řekněte jako regulátor NE, malé a spořivé domácnosti to prostě poškozuje.
Tak to ale také není. Musíme si nejdřív říci, proč se nové tarify chystají: Za posledních osm let se zásadně změnila struktura výroby elektřiny a jsme v úplně nové situaci. Dříve se elektřina vyráběla z uhlí, jádra či plynu, zjednodušeně řečeno z tlustých drátů od výrobce do tenkých drátů u spotřebitele to šlo jedním směrem. S nástupem solární energie vzrostl počet zdrojů elektřiny o 35 tisíc a jsou na opačné straně, než byly původní zdroje. Elektřina se dnes vyrábí u spotřebitele 
a odtud může mířit do sítě. Dělá to problémy distributorům i přenosové soustavě a vyvolává to nutnost investovat do technologií. Právě kvůli tomu se začalo hovořit 
o tom, že se bude hlídat i kapacita u spotřebitelů, a ta 
je u nich dána jističi. Velikost jističe je vlastně zarezervovaná kapacita daného zákazníka a distributor ji musí zabezpečit i v případě, že tolik elektřiny zákazník neodebírá, a to stojí nemalé peníze.

Oponentní rada

To nerozporuji, ale pokud je systém přenosu elektřiny náročnější, protože nám proud takříkajíc běhá oběma směry, lze náklady určitě rozvrstvit rovnoměrněji.
Změna platby u regulovaných poplatků elektřiny není jen náš výmysl, debata probíhá v celé Evropě. Ročně se u nás na distribuci, údržbu a investice do sítě vybere skoro 100 miliard korun. Plánování tarifů probíhalo dva roky, protože nejdřív se musely vyřešit požadavky na bezpečný přenos dodávek elektřiny pro každého spotřebitele za nějaký optimální náklad. Tuto debatu řídil ERÚ, ale na podobě tarifů se podílela řada expertů, včetně zástupců ministerstva průmyslu. Byly tam distribuční firmy a model vytvářela odborná firma EGU. Je to model, na jehož základě se bude dál diskutovat.

No právě. Do té debaty se nejdříve pozvali velcí hráči, pro něž by takto navržené tarify elektřiny byly výhodnější.
Velcí odběratelé elektřiny byli soustředěni v takzvané oponentní radě, bylo to s nimi konzultováno, ale tarify vytvářel expertní tým, který měl k dispozici i posudky od dvou vysokých škol. Nejde logicky diskutovat s deseti miliony obyvatel, musíte nejdřív nastavit matematický model, aby bylo o čem diskutovat. Za ERÚ byl za vytvoření modelu odpovědný místopředseda Jan Nehoda.

Toho jste ale odvolala.
Ano, skončil. V listopadu minulého roku byla snaha, abych podepsala návrh tarifů, jak je navržen nyní. Představte si, kdybych to tehdy podepsala, tak už to platí a přes to by lidově řečeno nejel vlak.

Kdo se to loni v takové podobě snažil protlačit?
Odpovědný za to byl pan Nehoda, který to předkládal a byla jsem přesvědčována, jak jsou tarify skvělé a nějak se nepředpokládalo, že nebudu ochotna takový model podepsat. A nepodepsala jsem. V té chvíli jsem se ocitla sama proti všem.

Matematický model

Tarify nicméně leží na stole.
Když to shrnu, to, co nyní předkládáme, je matematický model, kde máme spočítány všechny dopady a kapacity pro jističe, ale je to jenom model. Realita, třeba v domácnosti důchodce, může být úplně jiná. Nemůžeme chtít po seniorovi, aby si snížil jistič a zaplatil deset patnáct tisíc za nové jističe, rozvody či revizní zprávu. Na poradě vedení ERÚ jsem prosadila, že nové tarify podrobíme široké konzultaci s veřejností. Já myslím, že nějaké vady na kráse tam mohou být. Navíc chci, aby se k tomu vyjádřila vláda, parlament i jednotlivá ministerstva. Názor velkých odběratelů už znám, teď se musí vyjádřit i domácnosti. Neudělám nic, co by je poškodilo.

Koláč peněz, které se na distribuci elektřiny vybírají, by měli nést všichni. Malí, střední i velcí. Nebylo by nakonec férovější zvýšit všem distribuční poplatek za objem odebrané elektřiny? Tím zůstane zachován princip „šetři s elektřinou a nebudeš tolik platit". Paušální platba za jistič k tomu nevede.
Jenže musíte brát v potaz, že sto procent vašeho účtu za elektřinu se rozděluje na dvě části. Asi 58 procent je komodita, tedy cena za elektřinu a teprve ten zbytek jsou regulované a povinné poplatky, třeba za obnovitelné zdroje. Jsou to složité výpočty, ale bavíme se o menšině těch peněz z výsledného účtu, většinu stále ovlivníte svojí spotřebou. 
A znovu opakuji, nechci, aby fixní poplatky zvýšily náklady domácností.

close Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. zoom_in

Jednou z variant je i to, aby vzniklo více tarifů elektřiny. Pro seniory, pro zahrádkáře a podobně. Takový systém by vám nevadil?
Nevadil, ale souvisí to i s tím , aby se u nás definovalo, kdo spadá do takzvané energetické chudoby. S ministerstvem práce a sociálních věcí se tím budeme společně zabývat. Máme už nyní odhadem asi 1,5 milionu občanů, kteří jsou kolem hranice energetické chudoby.

Stávající návrh tarifů tedy nepodepíšete?
Ne, zatím jde o matematický model. Nepodepsala jsem to minulý rok a bez konzultace s lidmi to nepodepíšu ani nyní. Zřídili jsme call centrum, máme celý tým pracovníků, kteří připomínky od lidí přijímají a chystáme setkání 
s občany po celé ČR. Přijedu ráda kamkoliv mě pozvou a budu vysvětlovat, o co jde a proč chceme tarify měnit. Není mým cílem, aby senior, který dostal 40 korun valorizaci penze pak zaplatil 500 korun poplatek za jističe.

Debata do června

Do kdy se mohou lidé vyjádřit?
Konzultace s veřejností bude probíhat do konce června. Osobně si myslím, že nějakou schůdnou variantu najdeme, protože rezervované kapacity u velkých odběratelů jsou až dvakrát větší. A u velkých odběratelů může úprava nastat dřív, protože na rozdíl od domácností oni jističe měnit nemusí.

Tento týden vám vyjádřili podporu i poslanci z hospodářského výboru. Žádají, aby se v takovéto podobě nové tarify nezaváděly. Znamená to tedy odklad až za rok 2017?
Předně musím říci, že si té podpory od hospodářského výboru velmi vážím. Jednoznačně zaznělo, že si poslanci nepřejí, aby to mělo negativní dopad na domácnosti, takže to beru jako zadostiučinění, že jsem v listopadu odmítla tarify podepsat a slavím to jako úspěch. V tuto chvíli nás nikdo netlačí k tomu, abychom nové tarify musely vydat v roce 2017. Pro příští tři roky jsme jako úřad zařídily nastavením regulačních pravidel dostatečné zdroje, aby firmy zajistily bezpečné dodávky elektřiny. A obešlo se to bez zvýšení cen elektřiny. Nikdo z velkých firem nemůže křičet, že dodávky jsou ohroženy, byť si myslím, že křičet budou. Zvlášť pokud v červnu řeknu, že nové tarify pro příští rok nevydám. Uvidíme, co se semele.

Zhruba tuším, co se bude dít. Energetické firmy a velcí odběratelé, kterým by návrh tarifů pomohl, vás nebudou mít rádi.
Moc se o tom nehovoří, ale v loňském roce jsme zahájili rozsáhlou kontrolu nákladů regulovaných subjektů, 
v tomto případě firem, které distribuují elektřinu. Je to velmi problémová záležitost, distribučním firmám se to logicky nelíbí a bojují proti tomu přes různé lobbistické či lobbisticko-politické struktury. Ale výsledek je, že jen loni se ušetřilo 800 milionů korun, které by se jinak promítly do regulovaných cen. Já si od kontrol slibuji, že se nám v příštích třech letech podaří odstranit náklady, které do toho nepatří a že balík peněz na provoz a údržbu sítí můžeme snížit. Úplně ideální by podle mě bylo, kdyby v novém zákoně od roku 2019 byla povinnost distribučních firem zveřejňovat své náklady ve výroční zprávě na internetu. Ať se každý podívá, co energetici pouštějí do konečných cen.

Kolize zákonů

Je tu ale ještě problém, který se týká vás osobně. Jste jmenována do funkce na základě energetického zákona a ten je v kolizi se služebním zákonem. Odmítáte složit služební slib, který by vás postavil mimo službu, protože je proti vám vedeno trestní řízení kvůli kauze solárních elektráren na Chomutovsku. Budete pokračovat i bez slibu?
Budu pracovat stejně jako doposud. Jsem předsedkyně nezávislého úřadu a nezávislá musím zůstat. Věřím, že se
s vládou dohodneme na dalším postupu, protože technická novela energetického zákona, která rozpor mezi zákony měla napravit, se zadrhla 
v parlamentu. Já žádný úřednický slib skládat nemůžu, protože bych porušila unijní pravidla. Jestli došlo k procesnímu pochybení náměstka pro státní službu pana Postráneckého, tak je to jeho chyba. Já pod služební zákon ani nemohu patřit. Právní konstrukce, kterou pan Postránecký vyrobil, je i v rozporu se zákonem o státní službě. Jestli mě někdo chtěl dostat pod tuto normu, tak vyloženě zištně, aby mě mohl postavit mimo službu kvůli mému stíhání.

Jedna kauza s připojením solárních elektráren už běží, objevila se ale další. Žalobce vás chce poslat k soudu kvůli údajně neoprávněnému jmenování Renaty Vesecké do funkce místopředsedkyně ERÚ. Vesecké chyběla praxe sedm let v energetice.
Podívejte se na energetický zákon, který platil před 1. 1. 2016, kde podmínka praxe 
v energetice byla pouze takto popsaná bez dalších podrobností. Dříve praxe v energetice bylo třeba i to, že máte dva solární panely na střeše a měl jste odborného zástupce. Od letošního roku už je v zákoně rozepsáno, co přesně musí kandidát splňovat. Uvidíme, jak věc vyřeší soud. Pokud 
k němu dojde, tak jsem ale zvědava na další obdobné případy, kdy byl například do Rady ČTÚ jmenován novinář, stejně tak do dozorčí rady ČEZ byl dříve jmenován člověk, který nesplňoval podmínky energetického zákona. Pokud budou i ostatní stíháni za zločin jako já, pak pomyslně sklepnu podpatky a řeknu, že jsem zločinec kvůli tomu, že jsem chtěla zabezpečit právní sekci, kam jsem paní Veseckou jmenovala. Když ale nebudou souzeni i ostatní, tak to na mě působí jako další dehonestace mé osoby a pokus 
o rozkolísání fungování ERÚ.

close Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková poskytla 4. února v Praze rozhovor Deníku. zoom_in

Právníků, policistů či kauz je kolem ERÚ dost. Dokonce jste v minulém týdnu jako úřad dostali soudně přiděleného opatrovníka, na což si stěžujete u Ústavního soudu. Může v takové situaci úřad vůbec fungovat?
Přidělení opatrovníka rozporujeme u Ústavního soudu, ale jeho vliv na chod úřadu je minimální. Paní opatrovnice určená soudem je právnička, která je odbornice na problematiku katastrů nemovitostí. Podle mě je to plýtvání veřejnými penězi, protože u nás existuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ten by tuto opatrovnickou funkci mohl předpokládám vykonat. Pokud byl na opatrovnictví určen advokát, navíc s praxí v jiném oboru, tak to ani dále nechci komentovat.

Vy jste byla do funkce jmenována v roce 2011 a šestileté funkční období vám vyprší příští rok. Prezident Miloš Zeman vás může teoreticky jmenovat ještě jednou, šla byste do toho? Nelitujete zpětně funkce předsedkyně ERÚ po všech kauzách, které se objevily?
Mě ta práce velmi baví, 
v oboru energetiky dělám skoro 45 let a když jsem nastupovala, byla jsem přesvědčena, že na závěr své pracovní kariéry mohu ve státní správě nastavit rovné podmínky pro všechny účastníky trhu 
a ochránit spotřebitele. Na druhou stranu ty útoky a dehonestace mé osoby, zájmy lobbistů přes některé politiky a tlak, který se na nás vyvíjí, je enormní a ničí to moje zdraví i rodinu. To jsou dvě věci, které se musejí dávat na misky vah. Kdybychom žili v prostředí, které chce napravovat chyby, které se staly, bylo by to snazší. Vždyť jen dopad podpory obnovitelných zdrojů bude přes bilion korun. Některé kroky se musejí opravit, bude to bolet a musí se to udělat spravedlivě vůči všem. Já jsem se ale domnívala, že se tu chce napravovat a nikoliv, že se bude likvidovat ten, který chce chyby z minula napravit.

Kauzy kolem ERÚ
ERÚ se pod vedením Vitáskové pustil do kontrol solární energetiky. Počátkem roku 2013 podala Vitásková trestní oznámení na předchozí vedení úřadu, jeho členové podle ní zneužili pravomoci a nastavili neúměrně vysokou podporu pro solární elektrárny. Případ byl ale odložen.
V září 2013 byla ale sama předsedkyně s dalšími devíti lidmi obžalována z podvodu v kauze dvou solárních elektráren na Chomutovsku, které získaly licenci v poslední den roku 2010, což jim na poslední chvíli zajistilo vyšší výkupní ceny elektřiny. Vitásková podle žalobce zmařila obnovu řízení 
o odebrání pochybných licencí. Žalobce navrhuje devítiletý trest, Vitásková provinění popírá.
Vitásková měla dříve policejní ochranu. V dubnu 2013 se prý její auto někdo snažil vytlačit 
z dálnice, v září téhož roku se někdo pokusil poškodit výtah pro auta v domě, kde bydlí.