Tyto legislativní změny budou podle České asociace pojišťoven znamenat růst nákladů pojišťoven asi o tři miliardy korun. Jaký přesně to bude mít vliv na koncové ceny pro zákazníky, na to je nutné si zatím počkat.

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je ze zákona č. 168/1999 Sb. povinné a každé vozidlo zapsané v příslušném registru jej musí mít sjednané. Zda motoristé tuto zákonnou povinnost plní, pak kontroluje Česká kancelář pojistitelů. V případě nesrovnalostí hříšníkům vyměří penále za každý nepojištěný den dle určeného sazebníku.

Nic nepodceňujte

Argumenty typu, že s autem vlastník nejezdí nebo že nezpůsobuje havárie, samozřejmě neobstojí.

Malá není ani pravděpodobnost, že se řidič stane účastníkem dopravní nehody, vždyť ročně vzniká asi 260 tisíc škod hrazených z povinného ručení.

V konečném důsledku se tedy nesjednání povinného ručení může velice prodražit.

Přesto je dle statistik pojišťoven stále velký počet vozidel, která nejsou chráněná. Počet registrovaných vozidel v České republice se pohybuje kolem 7,5 milionu, počet nepojištěných vozidel je 600 tisíc. Z toho je dle odhadu 130 tisíc vozidel stále v provozu. Z povinného ručení se hradí škody, které motorista způsobí provozem vozidla jiným účastníkům provozu, případně třetím osobám. Na rozdíl od toho havarijní pojištění kryje škody, které vzniknou na vlastním vozidle.

Pomůže i srovnávač

Hodně lidí tedy povinné ručení považuje za nutné zlo, které kryje náhrady „těch druhých". Že se z něho platí i škody na zdraví osob (tedy i těch, jež cestují v „našem" autě), si však už někte- ří neuvědomují.

Škody na zdraví dosahují přitom při autonehodě průměrně 420 tisíc korun.

Řidiči výběr povinného ručení většinou podceňují. Mno- zí jsou také pohodlní a mají tendenci neměnit službu, pro kterou se jednou rozhodli. Přitom rozdíly v ceně, ale také v poskytovaných službách mezi jednotlivými poskytovateli narůstají.

Proto se vyplatí každý rok zjišťovat, co nového trh přináší, a podle toho stávající povinné ručení upravit či zrušit. Momentálně je takovým zajímavým produktem povinné ručení CarFIX pojišťovny Generali, která v něm zaručuje neměnnou výši pojištění na tři roky a jako dárek motoristům nabízí dálniční známku na rok 2014.

Při hledání informací a novinek vždy pomůže i internetový srovnávač. Rozhodnete-li se pro změnu, je potřeba stávající pojistnou smlouvu řádně ukončit. Je nutné, aby pojišťovna výpověď obdržela nejméně šest týdnů před uplynutím smluvní doby.

JIŘÍ PATÁK
Autor je ředitelem portálu www.chytryhonza.cz.