Foldynův návrh má pomoci řešit kauzu českých lodníků v Nizozemsku, kteří musí odvádět daně v tuzemsku. Poslanec navrhuje, aby se příjmy nezdaňovaly jako superhrubá mzda, ale jen jako hrubá mzda. Podle návrhu stanoviska vlády však jeho předloha neřeší problematiku českých lodníků vhodným způsobem. Novelou se bude zabývat Sněmovna.

Foldyna reaguje na situaci českých lodníků v Nizozemsku, kteří musí v tuzemsku doplácet dlužné daně z příjmů, což řadě z nich působí finanční potíže. Podle dohody s Nizozemskem musí čeští lodníci pracující na tamních lodích odvádět daně v tuzemsku. V minulosti ale odváděli daně v Nizozemsku a česká finanční správa je po nich nyní vymáhá.

Ilustrační snímek
Nezaměstnanost opět klesla, firmy už téměř nemají kde brát

Současný daňový zákon stanoví, že u příjmů poplatníků ze zaměstnání v zahraničí jsou základem daně tyto příjmy, ale navýšené o částku odpovídající pojistnému na zdravotní a sociální pojištění placenému zaměstnavatelem. Od tohoto zákona pak můžou poplatníci v různé míře stanovené zákonem odečíst daň zaplacenou v zahraničí.

Podle Foldynova návrhu by se však už základ daně nenavyšoval o pojistné placené zaměstnavatelem. V případě zemí, se kterými má Česko uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, ale mzdy zaměstnanců v druhé zemi se kvůli výjimce zdaňují v tuzemsku, by se dokonce základ daně snižoval o tamní zaplacené pojistné odváděné z hrubé mzdy zaměstnance.

Vláda v návrhu stanoviska uvedla, že si je vědoma složité situace českých lodníků. Předložený návrh však podle ní neřeší problém vhodným způsobem, protože navrhovaná změna se netýká podstaty problému. Babiš dnes uvedl, že návrh je nesystémový.

Podle vlády je navíc diskriminační vůči lidem platícím daně v tuzemsku, pokud návrh ruší zdanění superhrubé mzdy pouze u příjmů ze zahraničí. Foldynův materiál navíc podle vlády obsahuje nepřesnosti, které můžou mít za následek, že navrhovaná úprava nevyvolá účinky předpokládané předkladatelem.

Ilustrační foto.
Řemeslník budoucnosti: Bez webu či e-shopu se neobejde