Operační program ROP Severozápad tak přijde o 3,1 miliardy korun, které se rozdělí mezi ostatní regionální operační programy. Kromě toho ministerstvo navrhlo přesunout 3,7 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí do Operačního programu Doprava, kde mají být využity na modernizaci a rozvoj pražského metra. O půl miliardy přijde také Operační program Technická pomoc.

„Řídicí orgány to teď musí připravit pro monitorovací výbory programů. Bez jejich schválení to nemůže odejít na Evropskou komisi," řekla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Jana Jabůrková.

Podle předsedy Regionální rady ROP Severozápad Petra Navrátila rozhodnutí vlády ještě není definitivní, dokud s tím nebude souhlasit monitorovací výbor a Evropská komise. „A myslím, že v monitorovacím výboru nebudou všichni pro," řekl.

Celkem 3,1 miliardy korun jsou prostředky alokované v programu pro letošní rok. „Vláda se tak domnívá, že je kraje nebudou moci vyčerpat. Je to i vzkaz krajů a tak trochu rána do zad. Určitě to sníží motivaci krajů zaplatit vyměřenou korekci," míní Navrátil. „Ukazuje to také, jestli má vláda snahu ROP Severozápad vůbec spustit. Já ale pořád věřím, že ano," dodal Navrátil.

Po Ústeckém a Karlovarském kraji chce ministerstvo financí celkem 2,6 miliardy korun, které Evropská komise vyměřila programu za špatně připravené projekty. Kraje zatím na zaplacení korekcí nekývly.

Vláda ve středu projednala zprávu MMR o rizikových operačních programech, podle které je Česko ve skluzu v čerpání peněz z evropských fondů. EK dosud certifikovala jen 29,3 procenta připravené částky, do konce roku by to mělo být 65 procent.

Od počátku programového období do konce roku 2013 musí výše certifikovaných výdajů zaslaných Evropské komisi dosahovat přibližně 65 procent celkové alokace OP na období 2007 až 2013. Podle monitorovací zprávy MMR za březen získali domácí příjemci dotací dosud 419,5 miliardy korun, což je 52,7 procenta z celkové částky, kterou má Česko v období 2007 až 2013 k dispozici.

Z celkové dosud vyplacené částky však požádalo ministerstvo financí Evropskou komisi o zpětné proplacení 233,4 miliardy korun, tedy 29,3 procenta celkové částky. Právě tuto sumu považují úřady za skutečně vyčerpané dotace.

Limit čerpání pro rok 2013 podle MMR nyní plní pouze dva operační programy, OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko a OP Doprava, a tři regionální operační programy (ROP Severovýchod, ROP Jihovýchod a ROP Střední Morava).

Žádostí o podporu v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území ČR evidují úřady od začátku programového období 94.891. Celková požadovaná částka dosahuje 1,36 bilionu korun, tedy 170,8 procenta celkové alokace. V období 2007 až 2013 může Česko z Bruselu podle aktuálního kurzu získat 784,7 miliardy ko­run.