Z Antiviru stát poskytuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Mohou získat 80 procent vyplacené náhrady lidem v karanténě či výdělků z uzavřených provozů do 39 tisíc superhrubé mzdy a 60 procent při výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky do 29 tisíc superhrubé mzdy. Ministerstvo práce program spustilo 6. dubna. Dnes resort uvedl, že do 21. května se vyplatilo 631 200 příspěvků za zhruba 5,43 miliardy korun, a to za březen a duben.

Měření teploty. Ilustrační foto
Desatero k ochraně zaměstnanců: jak je to s rouškami, měřením teploty či jídlem

Do Antiviru by ke dvěma příspěvkům, které se označují písmeny A a B, mohla přibýt podpora C. Podle návrhu zákona, který dnes zveřejnila na svém webu vláda, by stát mohl odpustit sociální odvody a příspěvek na zaměstnanost za červen až srpen menším firmám. Úplně prominout na čtvrt roku by je mohl buď zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci, nebo s méně než 25 zaměstnanci.

"U větších zaměstnavatelů, u kterých je efektivní využívat lépe zacílený institut překážky v práci, bude nadále využíván program cílené podpory zaměstnanosti (Antivirus), který vláda prodlužuje do konce měsíce srpna 2020," uvedlo ministerstvo ve zprávě k návrhu zákona.

Odpuštění odvodů

Podle návrhu by nárok na odpuštění odvodů měl zaměstnavatel, který by od konce března nepropustil víc než desetinu pracovníků. Sociální odvody, které by měl platit, by tak nesměly být nižší než 90 procent částky za březen.

Z pracovníkova výdělku odvádí firma 24,8 procenta na sociální pojištění. Další 1,2 procenta představuje příspěvek na politiku zaměstnanosti. Úleva by tak mohla představovat 26 procent.

Ilustrační snímek
Lidé se vracejí na pracoviště. Prymula doporučil dodržovat několik pravidel

"Zaměstnavatel si sám vyhodnotí, zda splňuje podmínky nároku na toto prominutí, a sám rozhodne o jeho využití. Potřebné údaje o objemu vyměřovacích základů, které určí finanční objem snížení pojistného, uvede na tiskopise," uvedlo v podkladech k zákonu ministerstvo. Dodalo, že nebude nutné o prominutí odvodů či jejich části žádat. Správnost uplatnění slevy prověří kontroly.

Odvody by si mohla snížit ta firma, která by nedostávala jiný příspěvek na náhradu mzdy z programu Antivirus. Nárok na úlevu by neměly nemocnice, školy či úřady. Prominutí odvodů by se netýkalo ani společností, které v Česku či v jiné zemi EU neplatí daně.

Za tři měsíce 13,5 miliardy

Svaz průmyslu a dopravy už dřív uvedl, že by program Antivirus měl zůstat do konce srpna. Stejný názor měla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů i Hospodářská komora. Podpořila je ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Šéfka státní pokladny Alena Schillerová (za ANO) před nedávnem řekla, že nahrazení příspěvků z Antiviru prominutím odvodů by podpořila. Zmínila ale vysoký výpadek příjmů na sociální pojištění, tedy na důchody.

Vzít si půjčku? Pokaždé tím lidé vstupují do rizika.
Číšník, recepční? Banky se jim teď zdráhají půjčit

Odpuštění odvodů firmám do 50 zaměstnanců by podle ministerstva práce představovalo za tři měsíce zhruba 13,5 miliardy korun. Prominutí pojistného zaměstnavatelů s méně než 25 pracovníky by za čtvrt roku činilo devět miliard.

Podnikatelské svazy chtějí odpouštění odvodů i pro větší firmy

Podnikatelské svazy žádají prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus nejméně do konce srpna a možnost odpuštění části odvodů i pro větší firmy. Chtějí také upravit program tak, aby mohl pomoct i firmám, které se dostanou do problémů v případné recesi po odeznění epidemie koronaviru. Uvedly to ve společném prohlášení, které poskytly ČTK. Vláda by měla v pondělí projednat návrh na zavedení nového režimu v programu Antivirus, který umožní firmám přechodně neplatit sociální odvody za zaměstnavatele. Prodloužení programu do konce srpna podklady k návrhu pro vládu obsahují.

Prohlášení společně vydaly Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. "Program Antivirus by měl být pro firmy dostupný po celou dobu současné situace i potenciální následné ekonomické recese. Mimo to, je to nástroj, který by měl mít stát k dispozici i v budoucnu pro řešení ekonomických problémů s cílem podpořit ekonomiku firem a udržet zaměstnanost," uvedly.

Program Antivirus vláda zavedla na pomoc firmám postiženým útlumem ekonomiky vyvolaným epidemií koronaviru a restriktivními opatřeními, které státy zavedly proti šíření nákazy. V nynějším režimu A poskytuje firmám náhrady části mzdy pro lidi v karanténě či výdělku pracovníků uzavřených provozů, v režimu B připívá na mzdy při výpadku pracovníků či surovin, nebo poklesu poptávky. V novém režimu C by mohl stát odpustit sociální odvody a částku na zaměstnanost za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců.

Dočasné zrušení placení pojistných odvodů by podle průzkumu Hospodářské komory mezi jejími členy pomohlo dvěma třetinám podniků ustát současnou krizi. Podnikatelským svazům se ale nelíbí, že nárok na odpuštění plateb mají mít jen nejmenší podniky do 50 zaměstnanců a týkat se má jen firem, které udržely 90procentní zaměstnanost a 90procentní objem mezd ve srovnání s letošním březnem. "Kvůli těmto podmínkám ale nedosáhnou na pomoc všechny podniky, které ji reálně potřebují. Tato podpora se tak kvůli špatně nastaveným parametrům bude míjet s účinkem," napsaly v prohlášení.

Živnostník, elektrikář - Ilustrační foto
Zmírnění následků koronavirové krize: Podnikatelům pomohou města

Antivirus měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května. Spolu s jeho prodloužením v režimu B a jeho fungováním v režimu C minimálně do konce srpna svazy žádají, aby si mohly firmy bez ohledu na velikost podle své situace mezi těmito dvěma režimy vybrat. V režimu C by program podle podnikatelů měl být připraven pomáhat například i firmám, kterým se výnosy propadnou až ve třetím čtvrtletí. Strop výplat by se měl posunout na 1,6násobek průměrné mzdy, aby nebyly diskriminovány firmy, které dlouhodobě platí vyšší odvody a daně.

"Vyzýváme vládu ČR, aby se našimi návrhy zabývala. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem umožníme ekonomice rychlou rekonvalescenci, která se následně projeví i ve výběru daní," uzavřely podnikatelské svazy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí program Antivirus spustilo 6. dubna. Dnes resort uvedl, že do 21. května se vyplatilo 631.200 příspěvků za zhruba 5,43 miliardy korun, a to za březen a duben.