"Cílem aktualizace je zefektivnit činnost zahraničních ekonomických diplomatů a kanceláří CzechTrade, CzechInvest a Českých center, nastavit pravidla spolupráce proexportních institucí, zatraktivnit nabídku služeb a posílit obchodní oddělení zastupitelských úřadů odborníky zejména v mimoevropských zemích," uvedl dnes ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Zpráva uvádí, že pro českou ekonomiku je systém exportního financování a pojišťování vývozu nutností a prostředkem k udržení konkurenceschopnosti země. Je ale nutné více vyhodnocovat jejich efektivnost. "Z dlouhodobého hlediska musí být systém podpořeného exportního financování a pojištění rozpočtově neutrální," píše se v materiálu.

ČEB i EGAP se musí více zaměřovat a nabízet vhodné proexportní produkty malým a středním podnikům. ČEB by podle zprávy také měla více poskytovat úvěry za spoluúčasti komerčních bank. "Do budoucnosti je zvažována možnost, že by se do podpory exportních projektů malých a středních podniků mohla zapojit i Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v rámci národního záručního programu," uvádí dokument.

Materiál také počítá se zkvalitňováním služeb poskytovaných vývozcům Klientským centrem pro export, které se nachází v pražském sídle agentury CzechTrade, a sítí zahraničních zastoupení, podporu podnikatelských misí či dalším rozvojem informačního portálu BusinessInfo.cz.

Kromě avizovaného posílení zastupitelských úřadů o zemědělské diplomaty zamíří do zahraničí také diplomaté s působností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (Tel Aviv). Ministerstvo obrany bude na stejné bázi vysílat obranně-průmyslové diplomaty se zaměřením na komplexní rozvoj vztahů a spolupráce v oblasti obranného průmyslu.

Hlavním cílem nové strategie je "zvýšení počtu vývozců, zejména z řad inovativních firem, zajištění udržitelnosti jejich exportních aktivit, zvýšení objemu a přidané hodnoty jejich exportu a počtu pracovních míst".