„Díky dvěma miliardám ze státního rozpočtu, které dnes schválila vláda, částečně pomůžeme nejvíce poškozeným zemědělským podnikům, u nichž by kvůli letošnímu suchu hrozilo ukončení jejich činnosti,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Peníze na kompenzace za mrazy získá vláda z ušetřených prostředků z loňského roku. Jedná se o zhruba 57 milionů korun. Vláda také odsouhlasila zvýšení rozpočtu Ministerstva zemědělství o 151 milionů. Celkem tak může ovocnářům a lesním školkařům poskytnout jako kompenzaci za letošní mrazy 208 milionů korun. Pěstitelům ovoce přispěje 200 milionů a pěstitelům lesních školkařských výpěstků osm milionů korun.

Vagon společnosti Locomore
LEO Express hlásí po prvním měsíci po obnovení Locomore velký zájem cestujících

Kompenzace za sucho budou vypláceny z Rámcového programu řešení rizik a krizí v zemědělství. Pro vyplácení bude stanovena maximální úroveň celostátního průměrného výnosu pro příslušnou plodinu za posledních pět let. Při jejím překročení nebude možné o kompenzaci žádat.

Odškodnění za sucho půjde na nejvíc postižené plodiny, tj. obiloviny, olejniny, cukrovou řepu, brambory, kukuřici na zeleno a siláž a trvalé trávní porosty ve vazbě na chov hospodářských zvířat.

Škody způsobené suchem se v důsledku projevily zejména ve výrazném poklesu produkce a zároveň na nižší kvalitě plodin, například potravinářské pšenici. Výnosy obilnin byly nejvíce postiženy na jižní Moravě (Břeclavsko, Znojemsko, oblasti jižně od Brna, Hodonínsko, Uherskohradišťsko), v části středních Čech (Litoměřicko, Lounsko, Příbramsko) nebo v jižních Čechách.

Nový interiér v rychlovlacích pendolino
Pendolino dostalo nový interiér, má pohodlnější sedačky i dětské kino

Letošní sucho se vyznačovalo výraznými rozdíly dopadu na zemědělskou produkci i mezi velmi málo vzdálenými lokalitami, proto nelze vyloučit jeho významné dopady i v oblastech, které nebyly celoplošně suchem zásadně dotčeny.

V dubnu a květnu letošního roku zasáhly mrazy především Moravu, nejvíce jižní. V Čechách byly škody spíše lokálního charakteru. Nejvýznamnější poškození je u meruněk a broskvoní. Mráz likvidoval také třešně, hrušně, jahodník, švestky a slivoně. Zdaleka nejvyšší finanční ztráty jsou odhadovány u jablek. V lesních školkách mráz poškodil především jedle, smrky, buky a duby.

Ilustrační foto.
Vojáci z povolání si od začátku července polepší o deset procent