Menší počáteční finanční náročnost pro státní pokladnu. Taková je hlavní výhoda zapojení soukromých investorů do veřejných staveb pomocí PPP projektů (takzvaný Public Private Partnership, kde je výkon veřejné služby svěřen soukromému partnerovi). I proto zákonodárci promýšlejí jejich častější využívání.

Nicméně v Česku se o úplnou novinku nejedná. V současné době totiž investoři ze soukromé sféry platí a provádějí dostavbu chybějícího dálničního úseku D4 mezi Příbramí a Pískem.

Stavba dálnice D4.
Bude tišší a rovnější. Část nové soukromé dálnice D4 okusí řidiči už letos

„Jsem rád, že všechny práce na D4 pokračují podle předpokladů a projekt Via Salis tak prokazuje životaschopnost modelu PPP pro financování podobných infrastrukturních staveb. Výraznější zapojení PPP do železničních či dálničních staveb znamená pro stát rozložení plateb v čase včetně následné údržby. To je důležité v okamžiku, kdy máme na stavbu dálnic k dispozici méně peněz z Evropské unie,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Dostavba 32 kilometrového úseku dálnice D4 vyjde na zhruba 19 miliard korun. Ovšem stát pošle koncesionáři částku rozloženou v měsíčních splátkách. Tu první až po úspěšném zprovoznění dálnice. Pokud ovšem dojde na dálnici k problému a snížené prupostnosti, jako například k omezení počtu pruhů, splátka se poníží.

Výstavba dálnice D4 Mirotice Milín směr Praha:

Zdroj: Youtube

V příštích letech by stejným způsobem měla být financována výstavba dalších dálničních úseků. Nejblíže jsou přípravy pro dálnici D35, a to konkrétně chybějící části mezi městy Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice. Už na podzim by mohlo být vypsáno zadávací řízení na výběr koncesionáře.

„Ambicí je zahájit stavební práce už ve druhé polovině roku 2025,“ nastínil ředitel odboru liniových staveb ministerstva dopravy Martin Janeček.

Místo asfaltu koleje

Stát plánuje využít soukromé investory nejen při stavění dálnic, ale také kolejí. Správa železnic připravuje PPP projekt třeba na modernizaci čtvrtého úseku železničního koridoru Nemanice – Ševětín a také propojení Prahy s Letištěm Václava Havla odbočkou Kladno.

„Tyto projekty jsou realizačně nejblíže. Studie proveditelnosti na modernizaci trati Nemanice - Ševětín již byla dokončena. Výstupy budeme předkládat ministerstvu dopravy a vládě. U druhého projektu posuzujeme dvě varianty. Ta užší počítá s investicí 18 miliard korun, širší vyjde na 24 miliard korun. Výstupy bychom měli mít do konce tohoto měsíce, finální studie bude však o něco později,“ přiblížil náměstek generálního ředitele Správy železnic Tomáš Čoček. Správa železnic počítá i se zapojením soukromého sektoru do výstavby vysokorychlostních tratí na Moravě. 

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se přijel podívat, jak pokračuje výstavba úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem
Rok 2023 nebude k řidičům štědrý. Nových dálničních úseků přibude jen málo

Kromě stavění kolejišť by se soukromí investoři mohli podílet na rekonstrukci památkáři chráněné výpravní budovy v Teplicích, ale i administrativních budov Správy železnic včetně centrály Smíchov.

Nicméně podle náměstka generálního ředitele Správy železnic financování projektů pomocí PPP není na železnici tak jednoduché v porovnání s dálnicemi. „Jsou tu komplikace s trakcemi, kdy někde jsou a někde. Funguje tam také úplně jiný systém řízení provozu než na dálnici. Na železnici jsou dvě centra řízení pro hlavní tratě, a to v Praze a Přerově. Není možné, aby koncesionář řídil třeba jen část. Předávat si vlaky by bylo neefektivní. Vycházíme ze zkušeností z Francie,“ upozornil Čoček.

Výhodná změna

Zapojit do výstavby infrastruktury firmy nabádají i ekonomové. „Uchazeči, kteří jdou do výběrového řízení, nepřemýšlí, jak postavit stavbu co nejlevněji a kde ušetřit. Naopak přemýšlejí a vymýšlejí jak ji postavit co nejlépe. U dopravní infrastruktury je vše vázáno na průjezdnost jednotlivých silničních úseků. Když se uzavře prostřední pruh ve špičce, jsou penalizace pro koncesionáře mnohem větší, než když je uzavřen zmíněný pruh ze soboty na neděli. Automaticky je tak regulován zájem dodavatele směřovat zásahy do doby, kdy je infrastruktura nejméně vytížená a aby vše bylo co nejrychleji vyřešeno,“ zhodnotil ředitel projektového financování ČSOB Jan Troják.

Stavba dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku.
Dříve, než se čekalo. Dostavěná dálnice D7 u Chlumčan se otevře už letos

Využívání soukromých investorů se nemusí nutně soustředit pouze na dopravní infrastrukturu. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, jsou to i jiné oblasti. Třeba v Irsku postavili na přelomu tisíciletí několik středních škol pomocí PPP projektu, několik dalších konvenčním způsobem. Nyní porovnání vyhodnocují.

„V rámci PPP bylo sice na začátku prostavěno nominálně více peněz, ale když se podíváme na cyklus dvaceti let a připočteme současnou hodnotu, je zde velmi významná úspora. U těchto škol totiž byly o 29 procent nižší náklady na vytápění a o 12 procent nižší náklady na elektrickou energii. Významné je i to, že zůstatková hodnota nemovitosti postavené v rámci PPP projektu o 27 procent vyšší než u těch konvenčních škol,“ zmínil ekonom Aleš Rod.