Mezi povinnosti dopravce patří mimo jiné včas informovat o předpokládaném čase příjezdu a odjezdu spoje.. „Pokud lze očekávat, že zpoždění příjezdu do cílového místa bude delší než 60 minut, máte možnost výběru mezi zrušením cesty s vrácením jízdného za její neuskutečněnou část nebo pokračováním cesty,“ říká Eduarda Hekšová ze spotřebitelské organizace dTest.

Na délce zpoždění vlaku závisí i výše odškodnění, na které máte nárok. Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, lze požadovat odškodnění ve výši 25 procent ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace 50 procent.

Ani v jednom případě neztrácíte nárok na přepravu. Podle dTestu ovšem nemusí dopravce odškodnění vyplatit, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň čtyř eur, což je zhruba sto korun. Například České dráhy na svém webu kompenzaci slibují. „Cestujícímu bude vráceno jízdné a veškeré poplatky, které za zamýšlenou jízdu zaplatil,“ uvádějí.

Na kompenzaci mají cestující nebo jejich pozůstalí nárok i tehdy, pokud se při nehodě vlaku zraní či zahynou. „Jeho výše bude určena podle následků – čím budou vážnější, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací půjde o stovky tisíc,“ uvádí Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia.