Již v úterý stáhl své odvolání proti konkurzu předseda představenstva Sazky Aleš Hušák. Společnost Gladiolus se s největší pravděpodobností odvolá k Nejvyššímu soudu, reagoval Martin Danko, mluvčí skupiny Penta, která Gladiolus ovládá.

„V každém případě ale očekáváme, že insolvenční správce vyhlásí veřejnou dražbu, která umožní maximalizovat hodnotu konkurzní podstaty a že tato dražba proběhne transparentně a férově,“ dodal Danko. „Jisté je, že prodávat se musí. Otázka je, jakou formou prodej proběhne a zda se bude podnik prodávat po částech nebo jako celek,“ reagovala Tichá.

„Vrchní soud potvrdil, že postup věřitelského výboru byl v souladu se zákonem. Jeho rozhodnutí je dobrou zprávou jak pro věřitele, tak pro Sazku, protože mohou být dokončeny kroky vedoucí k její záchraně,“ řekl Dan Plovajko, mluvčí skupiny KKCG, která je spolu s PPF největším věřitelem Sazky.

„Tak jako dosud budeme v rámci věřitelského výboru spolupracovat s insolvenčním správcem na úspěšném dokončení konkurzu,“ doplnil mluvčí PPF Alexej Bechtin.

„Zpětvzetí odvolání pana Hušáka bylo vzato na vědomí tím způsobem, že bylo řízení zastaveno. Odvolání dvou společností bylo odmítnuto,“ řekl ČTK bez dalších podrobností mluvčí pražského vrchního soudu Jan Fořt.

Daleko větší jistota pro všechyn obchodní partnery Sazky

Podle Tiché verdikt soudu pro insolvenčního správce Josefa Cupku a jeho tým znamená, že může dál v klidu pokračovat ve své práci. Zároveň také výrazně posiluje pozici insolvenčního správce proti dosavadnímu stavu a dává současně daleko větší jistotu všem obchodním partnerům Sazky, podotkla.

Odvolání Gladiolu se opíralo o údajná porušení insolvenčního zákona. Za nejzásadnější firma označila to, že na přezkumném jednání prý došlo k cílenému a nevyváženému výběru pohledávek, což mělo zásadně ovlivnit hlasovací kvorum na schůzi věřitelů. Gladiolus vyjádřil přesvědčení, že Cupka řídil přezkum pohledávek a insolvenční proces ve prospěch PPF a KKCG. Vrchní soud odvolání odůvodnil tím, že Gladiolus ani E-Invest nepodaly návrh na reorganizaci.

Hušák: Chci agónii ukončit, aby Sazka mohla normálně pracovat

Hušák odvolání stáhl, protože věřitelé dali najevo, že by v případě zrušení konkurzu hlasovali pro jeho prohlášení znovu. „Z toho bylo zřejmé, že cesta k reorganizaci Sazky je definitivně uzavřena. Nezbylo mi než minimalizovat škody, proto chci agónii ukončit, aby Sazka mohla normálně pracovat,“ uvedl v úterý Hušák.

E-Invest středeční rozhodnutí Vrchního soudu po úterních událostech očekával. „Počítali jsme i s tím, že se k nám pan Hušák obrátí zády, jakmile už nebudeme ochotni mu garantovat jeho pozici atd., bez ohledu na jakékoliv objektivní skutečnosti. Co nás překvapilo, je fakt, že pro svou záchranu obětoval sportovce, čímž zradil i sám sebe, a rovněž rychlost, s jakou přesvědčil PPF a KKCG, aby se nepokrytě spojily s člověkem, o němž celou dobu zapáleně prohlašovaly, že je příčinou všeho zla, a proto je pro ně naprosto nepřijatelný,“ sdělila firma.

Konkurz byl vyhlášen koncem května, Sazku nyní řídí tým insolvenčního správce. Firma se do insolvence a následně do konkurzu dostala kvůli problémům se splácením úvěru na výstavbu pražské haly O2 arena. Věřitelský výbor poté schválil úvěrovou smlouvu o objemu celkově až 500 milionů korun, které mají sloužit k zachování běžného chodu firmy. Půjčku se splatností dva roky poskytla společnost Moranda, kterou kontroluje skupina PPF miliardáře Petra Kellnera. Akcionáři Sazky jsou občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu.

Vývoj hlavních událostí kolem loterijní společnosti Sazka

2010

7. prosince
– V médiích se objevily informace, že dluhy Sazky u bank skupuje podnikatel Radovan Vítek, vlastník skupiny CPI.

16. prosince – Sazka oznámila, že zaplatí 12. ledna 2011 jen část splátky dluhopisů, kterými byla financována O2 arena. Právě náklady na halu způsobily současné problémy loterijní firmy.

22. prosince – Finanční skupina Penta nabídla pomoc Sazce za stoprocentní podíl. V lednu přišly s nabídkou i firma E-Invest Martina Ulčáka a loterijní skupina Synot.

2011

3. ledna – Vítek oznámil, že pokud mu Sazka neuhradí do 17. ledna dluhy, podá insolvenční návrh. To také udělal. Později koupil i další pohledávky za Sazkou včetně dluhopisů.

12. ledna – Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), hlavního akcionáře Sazky, nedoporučil přijmout nabídky, jež mění vlastnickou strukturu Sazky.

2. února – KKCG podnikatele Karla Komárka oznámila, že se stala jedním z největších věřitelů Sazky. Už koncem ledna Komárek učinil akcionářům Sazky návrh na řešení zadlužení.

28. února – ČSTV oznámil, že na výběr partnera pro Sazku vyhlásí tendr. Začátkem února přitom šéf svazu Kořan oznámil, že Sazka přijme pomoc od firem Penta a E-Invest. S návrhy na řešení situace od té doby přišli i Vítek a skupina KKCG.

9. března – Soud vyhověl žádosti předběžného insolvenčního správce Josefa Cupky (jmenován byl 21. února), aby vedení Sazky mohlo nakládat s majetkem jen s jeho souhlasem. Cupkovi se nelíbilo, že představenstvo krátce předtím schválilo dvě smlouvy se společností Gladiolus, kterou založily Penta a E-Invest.

15. března – Mimořádná valná hromada Sazky neodvolala šéfa Sazky Aleše Hušáka z funkcí a zamítla návrh na změnu stanov.

21. března – Skupina PPF převzala od Vítka jeho pohledávky za Sazkou.

22. března
– Představenstvo Sazky konstatovalo, že firma je v úpadku. Pověřilo Hušáka, aby podal vlastní insolvenční návrh, ten tak učinil 25. března.

29. března – Městský soud v Praze prohlásil úpadek na Sazku, insolvenčním správcem ustavil Josefa Cupku.

13. dubna – Bylo zveřejněno, že Penta a E-Invest kupují pohledávky sportovních svazů za Sazkou, aby si zajistily účast ve věřitelském výboru.

16. dubna – Členové ČSTV na valné hromadě nerozhodli o řešení situace zadlužené Sazky.

18. dubna – Sazka obdržela od zajišťovacího agenta držitelů dluhopisů, londýnské The Bank of New York Mellon, žádost o okamžité proplacení dluhopisů. Většinu jich drží společnosti kontrolované investičními skupinami PPF a KKCG.

9. května – Ministerstvo financí rozhodlo o dočasném pozastavení loterijní licence Sazky. Důvodem je pomalé vyplácení stomilionové lednové výhry.

10. května – Městský soud v Praze uzavřel počet věřitelů Sazky i celkovou sumu pohledávek. Přihlásilo se 2075 věřitelů s pohledávkami za necelých 41,1 miliardy ko­run.

12. května
– Cupka zveřejnil své stanovisko k přihlášeným nárokům, popřel pohledávky ve výši 17,154 miliardy korun a jako nesporné uznal pohledávky za zhruba 15 miliard.

19. května
– Ministr financí Miroslav Kalousek řekl, že Sazka neodvedla státu poplatky a hrozí jí odebrání licence.

25. května – Sazka požádala insolvenčního správce o okamžitý souhlas se zastavením veškeré loterijní činnosti do doby, než se firmě podaří získat peníze na další činnost.

26. května – Začalo jednání soudu o Sazce, věnoval se zejména přezkumu pohledávek a o den odložil plánovanou schůzi věřitelů.

27. května – Schůze věřitelů rozhodla o uvalení konkurzu na Sazku a soud jej potvrdil. Společnosti KKCG a PPF, které konkurz prosazovaly, mají podle svých prohlášení snahu zachovat činnost Sazky, ale ne se současným vedením.

9. června – Předseda představenstva Sazky Hušák podal odvolání proti prohlášení konkurzu na Sazku.

13. června – E-Invest a Gladiolus, který je ovládán Pentou a E-Investem, podaly odvolání proti prohlášení konkurzu na Sazku.

31. května – Ministerstvo financí zastavilo správní řízení se Sazkou, firma doplatila zbytek stomilionové výhry.

19. července – Mimořádná valná hromada Sazky, která měla volit nové vedení firmy, se kvůli procesním důvodům nekonala. Předseda představenstva Sazky Hušák stáhl odvolání proti prohlášenému konkurzu firmy.

20. července – Vrchní soud potvrdil konkurz na Sazku, když odmítl odvolání společností Gladiolus a E-Invest.