Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) Česka společně s Nejvyšším kontrolním úřadem Slovenska uspořádal unikátní akci. Obě instituce zjišťovaly, jaký rozdíl je mezi výběrem spotřebních daní v jednotlivých zemích a zda je účinnější česká nebo slovenská metoda.

„Spotřební daně jsou třetím nejvýznamnějším příjmem státního rozpočtu České republiky, každoročně se na nich vybere zhruba 145 miliard korun. Efektivní správa spotřebních daní má ale také nezanedbatelný význam pro ochranu spotřebitele. Připomeňme metanolovou kauzu nebo případy poškození vozidel použitím pančovaných pohonných hmot," říká prezident NKÚ Miloslav Kala.

Přestože správa spotřebních daní má v obou zemích společný základní právní rámec, spolupráce odhalila rozdíly obou systémů, které ovlivňují efektivnost správy daní tohoto typu.

Vyhledávač Google
Google údajně neplatil v Indonésii řádné daně, hrozila mu pokuta

Na Slovensku je správa spotřebních daní významně nákladnější na personální zdroje, a to například při zajišťování dohledu nad daňovými subjekty. Zavedení a provoz elektronického systému pro sledování dopravy výrobků podléhajících spotřební dani si na Slovensku v letech 2012 až 2015 vyžádalo zhruba 2,3krát vyšší výdaje než v Česku.

Naopak na Slovensku je ale už zavedeno plně elektronizované zpracování daňového přiznání ke spotřebním daním, zatímco v Česku celní správa ustrnula u takzvaných interaktivních formulářů daňových přiznání. Ty však již nelze dále automatizovaně zpracovávat.

Také distribuce kontrolních pásek pro líh a tabák je na Slovensku pro správce daně jednodušší.

Společné je pak pro obě země například to, že spotřební daně málo využívají ke zdanění ekologicky nešetrné energie a k boji proti závislosti na tabáku a alkoholu ve prospěch snížení zdanění práce.

Svobodní představili svůj program pro podzimní sněmovní volby 2017
Svobodní slibují nižší daně a konec EET i řady dotací