Dávky státní sociální podpory v sobě obsahují přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné. Dvě třetiny sociálních dávek přitom dlouhodobě putují na rodičovské příspěvky a další čtvrtinu výdajů představují příspěvky na bydlení. 

„Výdaje na přídavek na dítě tvořily pouze sedm procent z celkových výdajů na dávky státní sociální podpory. Pokud jde však o počet vyplacených dávek, představovaly přídavky na dítě nejčastěji vyplácený druh dávky,“ uvádí Martin Mana z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Stát vloni vyplatil celkem téměř deset milionů sociálních dávek, z nichž více než 40 procent tvořily právě přídavky na děti, které si měsíčně vyzvedlo v průměru 343 tisíc Čechů.  O šest procent méně tvořily rodičovské příspěvky a čtvrtinu celkového objemu dávek představovaly příspěvky na bydlení.

Minimum mužů s rodičovským příspěvkem

V přepočtu na jednoho obyvatele byla nejvyšší částka dávek státní sociální podpory vyplacena v Ústeckém kraji, kde dosáhla hodnoty téměř čtyř tisíc korun. V absolutních hodnotách pak největší objem sociálních dávek obdrželi obyvatelé Moravskoslezského kraje.

Rodičovský příspěvek v Česku pobírají v drtivé většině ženy. „Zatímco zastoupení mužů s trvalým pobytem v České republice mezi příjemci rodičovského příspěvku činilo v roce 2017 1,8 procenta, muži s trvalým pobytem mimo Českou republiku tvořili 11,7 procenta,“ doplňuje Markéta Pištorová z ČSÚ. Zastoupení mužů se lišilo i v souvislosti s věkem. Muži starší 35 let byli mezi příjemci třikrát častěji, než muži do 24 let.

Dávky státní sociální podporyPříspěvek na dítě - Dlouhodobý každoměsíční příspěvek na krytí nákladů na výživu a výchovu nezaopatřených dětí. Nárok na příspěvek mají rodiny, jejichž čistý příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima rodiny.

Příspěvek na bydlení - Slouží ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Příspěvek získá každý, jehož měsíční náklady na bydlení tvoří více než 30 procent čistého měsíčního příjmu domácnosti a zároveň těchto 30 procent nepřevyšuje zákonem dané normativní náklady na bydlení.

Rodičovský příspěvek - Dávka určená pro rodiče, který osobně celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině, bývá obvykle čerpána během rodičovské dovolení. Nárok má pouze jeden z rodičů, mohou se však v pobírání střídat.

Porodné - Jednorázová dávka ve výši 13 tisíc korun (19,5 tisíce v případě více narozených dětí) po prvním porodu v rodině. Nárok na příspěvek má žena, která dítě porodila, pokud příjmy v rodině bez rodičovského příspěvku a příspěvku na dítě nepřevyšují 2,4násobek životního minima rodiny.

Pohřebné - Jednorázová dávka ve výši pěti tisíc korun pro každého, kdo vypraví pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo rodiče takového dítěte.