„Obilí začalo na polích hodně porůstat, sklizeň je tím komplikovaná, výnosy odpovídají desetiletým průměrům,“ hodnotí dosavadní výsledky krajských žní ředitelka trutnovské agrární komory Marcela Jezberová.

Na pozvání předsedy Zemědělského družstva Klapý Otakara Šaška přijel i prezident agrární komory Jan Doležal, se kterým problém řeší.
Hraboši likvidují úrodu obilí pod Házmburkem. V zimě bylo teplo a na jaře sucho

Řepka olejka je sklizena na čtvrtině ploch. Protože letos nesmějí zemědělci porosty rovnoměrně vysušit použitím přípravků s obsahem glyfosátu (širokospektrální systémový herbicid a desikant plodin), které jsou pro předsklizňovou aplikaci do potravinářských plodin zakázány, očekávají se tu vyšší ztráty. Řepka dozrává nesourodě a je značně zaplevelená, takže se hůř seká. „Na jaře postřiky na plevel často nezabraly a řepky se nám zelení. Ekologové by měli radost, že máme druhově bohatá pole,“ pokračuje s lehkou ironií v hlase ředitelka.

Průměrné výnosy řepky se například na Trutnovsku pohybují okolo 3,5 tuny z hektaru.

Kombajny se musí vracet

Ozimá pšenice je teprve na začátku sklizně, na Trutnovsku větší část obilí zatím nedozrála.

Kvůli nerovnoměrnému dozrávání porostů se na některé lokality musí kombajny opakovaně vracet. Jejich časté přesuny z jednotlivých ploch žně nejen časově prodlužují, ale také prodražují. Navíc je tu další komplikace. Těžká kavalérie může vjíždět na silnice první třídy jen s povolením kraje nebo ministerstva dopravy. Formuláře musí obsahovat o jaký stroj jde, kde a kdy se bude pohybovat a další podrobnosti. Novinku zavedlo ministerstvo dopravy od letošního roku. Pokud řidiči kombajnu patřičné povolení nemají, hrozí jim finanční postih a teoreticky by neměli na jedničky vůbec vyjet.

Ilustrační foto.
Úředníci nám do žní hážou vidle, stěžují si zemědělci

Doposud stačilo farmářům plošné povolení, což bylo bezproblémové. Pro zemědělce je to další zbytečná administrativa, navíc nelogická. Vzhledem k letošnímu vývoji počasí jen těžko odhadnou, kdy a kam kombajny vyšlou.