Firma, jejímž hlavním výrobkem jsou železniční pražce, vykázala v minulém roce zisk téměř 257 milionů korun, meziročně asi o 191 milionů vyšší.

Mimořádný rok 2015

Podle generálního ředitele Jana Speváka byl loňský rok ve čtyřiašedesátileté historii společnosti mimořádný. Objem zakázek na pražce a ostatní prefabrikáty pro železniční stavby byl podle něj ovlivněn snahou vlády o vyčerpání prostředků, které ČR získala z evropských fondů. "Tak významný meziroční nárůst objemu zakázek a logicky tedy i ekonomických ukazatelů hospodaření jsme si prakticky nedokázali ani představit," uvedl Spevák.

Společnost musela kvůli velkému počtu zakázek přijímat nové zaměstnance, takže se jejich průměrný přepočtený stav loni vyšplhal až na 800 pracovníků. V roce 2014 jich přitom ŽPSV měla 491. "Abychom byli schopni pokrýt veškeré potřeby trhu, museli jsme na mnoha pracovištích zavést nepřetržitou výrobu, což kladlo enormní požadavky na organizaci práce i na pracovní nasazení všech zaměstnanců," uvedl Spevák. Průměrná mzda v ŽPSV stoupla na 27 059 Kč z 24 913 korun v roce 2014.

Nejen pražce, ale i protihlukové stěny a prefabrikáty

Kromě pražců společnost loni dodala i protihluková opatření, zádržné systémy pro silniční dopravní stavby a prefabrikáty pro pozemní stavitelství. Kromě dominantního Česka dodávala i na Slovensko, do Bulharska či Srbska. Firma loni otevřela novou linku na výrobu pražců. Investice za 150 milionů Kč podpořená fondy EU zahrnovala i vybudování mísícího jádra, betonových ploch pro skladování a také rekonstrukci haly, kde je linka umístěna. Celková výše investic loni dosáhla více než 195 milionů korun.

Pro letošní rok společnost předpokládala propad v dodávkách železničních pražců a prefabrikátech pro železniční stavby obecně asi o 65 %. "Na tento fakt jsme museli již na přelomu loňského a letošního roku reagovat razantním snížením počtu zaměstnanců a významným utlumením části výrobních kapacit," uvedl Spevák. ŽPSV letos chce dosáhnout zisku před zdaněním 80 milionů korun a tržeb kolem 1,25 miliardy Kč.

Firma je na trhu přes 60 let

Historie ŽPSV sahá do roku 1952, kdy byl v Praze založen Podnik pro lomy a štěrkovny. V roce 1963 se firma přejmenovala na Železniční průmyslovou stavební výrobu se sídlem v Uherském Ostrohu, kde je také jeden z jejích výrobních závodů. Další tuzemské závody jsou v Nových Hradech, Doloplazech, Čerčanech a Liticích. Firma má i dceřiné společnosti na Slovensku a v Bulharsku. ŽPSV ovládá španělská společnost Obrascón Huarte Lain.