„Iniciativa Zálohujme se s naším projektem #replechuj shoduje jak v otázce zodpovědnosti směrem k životnímu prostředí, tak vizi zavedení zálohové systému. Lidé, kteří za ní stojí, udělali obrovský kus práce a mají naši plnou podporu,“ svorně tvrdí představitelé asociace WIACA, která sdružuje výrobce nápojů v plechovkách Smarty, Secco+ a Vi WINE.

„Podle vyjádření některých výrobců PET nápojových obalů, jako je například Kofola nebo Ondrášovka, které po konferenci zazněly v médiích, si myslíme, že se tyto firmy snaží před aktuální situací i vlastní zodpovědností za její spoluvytváření strčit hlavu do písku a raději mlží, aby nemusely reagovat na jasné a odborně podložené argumenty ve prospěch zavedení zálohového systému,“ řekla Jana Drozdová, předsedkyně asociace WIACA

„Tyto značky si pravděpodobně neuvědomují nebo nechtějí uvědomovat především environmentální dopady, které dosavadní nedokonalý systém sběru a třídění odpadových materiálů způsobují,“ dodala.

Jan Langhans, výkonný ředitel značky Vi WINE, která je zapojená do projektu #replechuj, se domnívá, že konkrétní značky na trhu musí vyslat do veřejného prostoru jasný postoj. Není přitom důležité, zda své nápoje stáčí do plechovek nebo PET lahví.

„Obecná mediální interpretace výstupů z konference teď vytváří dojem, že jsou zde sice validní analýzy, ale výrobci jsou k nim spíše skeptičtí. Chceme proto, jako asociace výrobců nápojů v plechovkách, vyslovit iniciativě Zálohujme plnou podporu a vyzýváme všechny ostatní firmy na trhu – bez výjimky, aby pokud jim není budoucnost životního prostředí a planety lhostejná, vyjádřili iniciativě taktéž podporu,“ prohlásil Langhans.

„Je důležité, aby státní instituce i celý trh slyšeli a viděli, že jsou zde i tací, kteří mají vůli situaci zlepšit i za cenu investování části výdělků nebo lidských zdrojů. Kde je vůle, je i cesta,“ zdůraznil.

Analýzy mluví jasně pro zálohový systém

Na konferenci iniciativy Zálohujme, kterou založily Karlovarské minerální vody, Institut Cirkulární ekonomiky a Vysoká škola chemicko-technologická, byly prezentované tři klíčové odborné analýzy aktuální situace nakládání s plastovými obaly, veřejného mínění a možných dopadů zavedení zálohového systému.

Z analýz vyplývají tři hlavní pozitiva, která jasně mluví ve prospěch zavedení zálohového systému – 76 procent lidí by uvítalo zavedení zálohového systému na PET lahve i nápojové plechovky, provoz zálohového systému by byl finančně samostatný a jeho provoz by pokryly jeho vlastní příjmy, zálohový systém by přinesl výrazné snížení dopadu na přírodu a také snížení emisí skleníkových plynů. Celkové snížení environmentálních dopadů analýzy vyčíslily na přínos v hodnotě 2,1 miliardy korun.

Do projektu #replechuj se zapojují školy i obce

Při spuštění kampaně #replechuj se po republice nacházelo 29 tzv. #replechuj pointů. Nyní, po dvou měsících od startu projektu je jich už v republice 40 a další budou přibývat.

„Největší radost nám dělá asi zájem a zapojení škol, protože tím učí mladou generaci zodpovědnému chování. Například Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konkrétně Fakultě životního prostředí, se náš projekt líbí tak moc, že jsme dokonce podepsali společné memorandum o spolupráci,“ uvedl Langhans.

Do projektu se hlásí i místní samosprávy, které v projektu #replechuj vidí možnost se kvalitněji zapojit do třídění a recyklace nápojových plechovek, jejichž úroveň je v České republice v porovnání s ostatními evropskými státy na neuspokojivé úrovni.

Zástupci asociace WIACA také absolvovali schůzky s dvěma velkými nápojovými firmami, které uvažují o budoucí spolupráci.

„Těší nás, že zásadní hráči českého trhu naši iniciativu reflektují, vnímají jako zodpovědný krok správným směrem a uvažují o spolupráci. Věříme, že z plánů a nápadů se již brzy stanou konkrétní kroky, které povedou k efektivnějšímu třídění nápojových plechovek a jejich zálohování v České republice,“ řekl k reakcím nápojových společností Tomáš Polák, výkonný ředitel společnosti Secco+, která je jedním ze zakládajících členů asociace WIACA.

Zálohy mají i své odpůrce

Ne všichni výrobci nápojů však s myšlenkou zavedení záloh na PET obaly souhlasí. Příkladem je společnost Ondrášovka. „Nerozumíme tedy, co je neekologického na přístupu, který se na rozdíl od záloh zaměřuje na komplexní řešení všech odpadů. Zavedení záloh na PET lahve by sběr ostatních plastů značně znevýhodnilo, jak ekonomicky, tak z hlediska intenzity sběru,“ uvedla společnost Ondrášovka ve svém prohlášení.

Podle Ondrášovky je zavedení záloh nesystematický krok, který  přinese řadu negativních vlivů pro spotřebitele, obce i obchodníky a v neposlední řadě i samotné životní prostředí. Zálohový systém se totiž zaměřuje pouze na jeden druh plastového obalu (nápojový PET), paradoxně na ten nejčastěji tříděný, ostatní plasty neřeší vůbec a lidově řečeno je „hází přes palubu“, což rozhodně nelze označit za ekologické řešení. 

Firma argumentuje tím, že pro zavedení záloh na PET lahve neexistuje v Česku objektivní důvod, protože systém sběru a recyklace u nás funguje velmi dobře. 

Sběr nápojových PET obalů je podle Ondrášovky již dnes na úrovni 82 procent. Procento následné recyklace je pak rostoucí a dosahuje 71 procent, což je i úroveň průměrné efektivity depositních/zálohových systémů v EU (72 procent).