Na přelomu tisíciletí získala ve Spojených státech amerických titul Nejkrásnější zlatá mince světa pamětní mince nazvaná Nové město pražské. Návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla tehdy okouzlil nejen porotu, ale i sběratele – celý náklad zlatých mincí v počtu 5 300 kusů byl kompletně rozprodán a dnes se jednotlivé exempláře považují za vzácnost.

Nyní se Opplův návrh dostane i k širší sběratelské veřejnosti – Pražská mincovna totiž získala autorská práva a souhlas České národní banky pro ražbu stříbrných medailí s motivem Nového města pražského.

Od původní předlohy medaile se liší v několika detailech. Především chybí údaj o nominální hodnotě, který přísluší pouze mincím. Na jeho místě jsou vyobrazeni dva papoušci. K použití tohoto motivu inspirovaly Oppla výšivky na dobových středověkých látkách královských textilií. Druhou odlišností je nahrazení dobové pečeti Nového Města pražského pečetí Karlovy univerzity.

Na povrchu medaile nechybí značka Pražské mincovny, kterou tvoří písmena PMI ohraničená oválnou linkou.

Ústředním motivem je portrét Karla IV.

Dominantu lícní strany medaile vytváří zemské znaky v gotických štítech: slezská orlice, český lev a moravská orlice na pozadí dobového ornamentu. Nad českým lvem je umístěna svatováclavská koruna. Spodní část mincovního pole doplňují letopočty "1348 – 1998".

Zeměpisné označení "ČESKÁ REPUBLIKA" a motiv dvojice papoušků z pohřebního roucha jsou umístěny v opisu uzavřeném do mezikruží z perlovců. Jednotlivá slova opisu jsou od sebe oddělená znaky stylizovanými do podoby drahokamů zasazených ve svatováclavské koruně.

Rubová strana medaile je složena z několika motivů. Tím ústředním je portrét Karla IV. ztvárněný podle votivní desky Jana Očka z Vlašimi, doplněný po pravé straně císařskou pečetí Karla IV., po levé straně dobovou pečetí Karlovy univerzity a při spodním okraji mince pražským grošem.

V mezikruží vytvořeném perlovci je v opisu přerušovaném královskou korunou, pečetěmi a pražským grošem uvedeno jméno "KAREL IV.", hmotnost stříbra "1 oz" a ryzost drahého kovu "Ag 999". Vedle něj je umístěna česká puncovní značka.

Parametry garantuje certifikát

Technické parametry a omezený náklad je doložen speciálním certifikátem s bezpečnostními prvky, tištěným na ceninový papír. Pro vydavatele medaile jej vytiskla Státní tiskárna cenin, s. p.

#nahled|https://g.denik.cz/1/42/nejkr_sn_j___medailon_nov__m_sto_ag_a_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/1/42/nejkr_sn_j___medailon_nov__m_sto_ag_a.jpg|Medaile s motivem Nového města pražského.#
#nahled|https://g.denik.cz/1/42/nejkr_sn_j___medailon_nov__m_sto_ag_b_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/1/42/nejkr_sn_j___medailon_nov__m_sto_ag_b.jpg|Medaile s motivem Nového města pražského.#