Lidé například uvidí i to, z jakého energetického zdroje jejich teplo a teplá voda vznikly. Proti novince, která vychází z legislativy EU, jsou ale bytová družstva. Bojí se nárůstu administrativy i finančních nákladů pro své členy, a to právě kvůli měsíčnímu zasílání „hlášení“. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které novou vyhlášku připravovalo, ale klidní vášně. „Jakým způsobem budou bytová družstva své členy informovat, je na nich. Rozhodně je nikdo nenutí do papírových formulářů,“ říká v rozhovoru pro Deník Jiří Klíma, ředitel odboru politiky bydlení na MMR.

Od nového roku by měla začít platit některá nová pravidla pro rozúčtování tepla v bytových domech. Co to bude znamenat?
Občan bude mít lepší přehled o své spotřebě a bytová družstva budou mít povinnost informovat své členy detailněji. V konečném důsledku změna vyhlášky bude znamenat větší informovat pro odběratele. Roční vyúčtování by nově mělo obsahovat srovnání aktuální spotřeby se spotřebou na vytápění za stejné období předchozího roku, a to v rozšířené grafické podobě. Novinkou bude i srovnání s fiktivním průměrným referenčním bytem ze stejné uživatelské kategorie. V ročním dokumentu se objeví í informace o použité skladbě zdrojů energie a souvisejících ročních emisních skleníkových plynů či kontakty včetně webových adres na podání stížností.

Statisíce lidí žijících v bytovkách čeká od příštího roku změna v rozúčtování nákladů na teplo a společnou přípravu vody.
Vyúčtování za teplo čeká výrazná změna. Bytová družstva se zlobí

Od zástupce Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) ovšem zaznívá kritika, že MMR nereflektovalo jejich připomínky a bude to znamenat další administrativní zátěž pro družstva, kterou zaplatí právě členové.
Já si myslím, že i bytová družstva by měla mít zájem na co nejlepší informovanosti spotřebitele, potažmo svých členů. A to hlavní, co by mělo zaznít, že změna vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům není výmysl našeho ministerstva, ale jde především o transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) energetické účinnosti. Pokud bychom tuto směrnici nezapracovali do našich předpisů, hrozil by nám ze strany Evropské komise tzv. infringement.

Přesto, nemohli jste vzít v potaz připomínky družstev?
Některé jsme v potaz vzali, u jiných to prostě nešlo. Právě ta kritizovaná ustanovení o rozšíření okruhu informací, které musejí být obsaženy ve vyúčtování nákladů, byla pro nás povinná. To odsouhlasili  i členové příslušných komisí Legislativní rady vlády, kteří se tím zabývali. V návrhu novely vyhlášky se vedle transpozičních prvků objevují pouze drobné technické úpravy, které odstraňují drobné nedostatky původní vyhlášky a zařazeny byly mimo jiné i na základě podnětů zástupců družstev.

Svaz bytových družstev nijak nezpochybňuje právo lidí na průběžné informace, podle jeho šéfa Jana Vysloužila by to ale mohlo být  řešeno jiným levnějším způsobem: třeba umístěním vyúčtování se všemi povinnými informace na interní webové stránky družstva. V čem je tedy problém? 
Nápad předsedy družstva na to, aby byla informace umístěna „třeba na webu družstva“ návrh novely vyhlášky vůbec, stejně jako směrnice, nezakazuje. Vyhláška způsoby explicitně nezmiňuje, nechává volnost. Pan předseda bohužel vidí pouze papírové formuláře, ale jsme rádi, že právě přišel s řešením, které může bez obav použít. A doporučit ho třeba i kolegům.

Podle realitních kanceláří, které oslovil Deník, by například v Praze nájemné mělo za rok vzrůst až o dvacet procent, v menších městech se očekává nárůst kolem deseti procent.
Levné nájmy v Česku končí. Majitelé bytů dohánějí ztráty z pandemie

Přesto nebude tedy nakonec spotřebitel na tom bit tím, že se mu zvýší náklady za to, že družstva budou mít nové povinnosti?
Je na družstvech, aby si zvolily způsob, jakým budou svoje členy informovat. Takový způsob, který bude efektivní a zároveň levný. Skutečnost, že bytovým družstvům patrně určité výdaje vzniknou je pravdivá, směrnice však v textu výslovně požaduje, aby tyto náklady nebyly přenášeny přímo na jednotlivé domácnosti.

A nejsme v tom zase „bruselštějští než Brusel“?
Rozhodně ne. Naopak. Do české vyhlášky například není přejatá část věnovaná měření chladu, a to po dohodě s gestorem, kterým bylo ministerstvo průmyslu a obchodu.