Jedno je jisté. Problematika daňových úlev a státní podpory v rodinných financích není z hlediska obsahu žádná procházka růžovou zahradou. Ba naopak, vyznat se v spleti příslušných předpisů je malé umění. S trochou snahy však nejde o nic neřešitelného. Nakonec, užitek z takové snahy je nasnadě, zdroje získané navíc jistě najdou uplatnění v každé domácnosti.

Zastavme se nejdříve u spoření na stáří, ať již jde o penzijní připojištění nebo životní pojištění. Obě formy jsou nejen populární, ale dnes snad také nezbytné.

Vodafone Firma roku 2017 Česká spořitelna Živnostník roku 2017 - Středočeský kraj. Zleva: Lenka Hlaváčová, Irena Šípalová, Lucie Slauková.
V podnikatelských soutěžích bodovala špičková technika, ale i důraz na tradice

Zaměstnavatelé v akci

Toho si jsou vědomi i mnohé podniky, které zaměstnancům poskytují benefity v podobě příspěvku na vybrané spoření. „Tento benefit může být pro zaměstnance výhodnější než příplatek ke mzdě. Pokud totiž nepřekročí hranici padesáti korun ročně (v součtu za penzijní připojištění i životní pojištění), je osvobozen od daně z příjmů i odvodů na sociální a zdravotní pojištění,“ uvádí Andrea Kleinová, daňová poradkyně společnosti CroweHorwath.

Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění sice zaměstnanci nemohou využít ihned, ale oproti finančnímu bonusu ke mzdě přináší navzdory tomu dlouhodobé výhody. Pokud by však příspěvek přesáhl stanovenou padesátitisícovou hranici, zaměstnanci musejí z nadměrné částky uhradit daň z příjmu i zdravotní a sociální pojištění. Stát zde však ukazuje přívětivější tvář, zaměstnanci mohou čerpat příspěvek i od několika firem.

Ilustrační foto
Čeští podnikatelé chtějí investovat, ale brzdí je byrokracie

„Pokud někdo pracuje pro dva zaměstnavatele současně, může příspěvek dostávat od obou. Příspěvky se nesčítají, stanovený limit 50 000 korun se vždy vztahuje pouze na jednoho zaměstnavatele,“ uvádí Andrea Kleinová. Aby mohl být tento benefit uplatněný, musí však být splněny některé podmínky. Jak v případě životního pojištění, tak v případě penzijního připojištění musí být ve smlouvě uvedeno, že výplata plnění je možná nejdříve po 60 kalendářních měsících a zároveň také nejdříve při dosažení věku 60 let pojištěné osoby.

V případě životního pojištění nesmí být umožněn předčasný výběr naspořených prostředků. Pokud by k němu došlo, případně by smlouva byla předčasně ukončena, osvobození od daně z příjmů zaniká a příspěvky od zaměstnavatele je nutné dodatečně zdanit. To se ovšem vztahuje pouze na příspěvky uhrazené po prvním lednu 2015.

Zajištění na stáří

Pokud jde o penzijní připojištění, pro přiznání státní pomoci je třeba splnit určité podmínky. Předně ji může dostat pouze fyzická osoba starší osmnácti let. Pojištěný musí být občanem ČR nebo zde mít trvalý pobyt s přiděleným rodným číslem.

Státní příspěvek se pak odvíjí od výše plateb. Minimální výše měsíční platby z hlediska podpory je 300 korun, ale v úvahu přichází jen vklad z vlastních zdrojů.

Národ krabičkářů. Čeští zaměstnanci si nejčastěji nosí k obědu jídlo z domova

„Případný příspevěk zaměstnavatele se do nároku na podporu nezapočítává,“ upozorňuje Andrea Kleinová. Zároveň také dodává, že jednorázový vklad na připojištění na konci roku nemá vliv na výši již přiznaných státních příspěvků.

Daňové zvýhodnění

Občané, kteří si platí penzijní připojištění nebo životní pojištění, mají možnost snížit si z tohoto důvodu základ daně z příjmu. V obou případech je nynější hranice 24 000 korun.

Liší se však částka, kterou je nutné pro maximální odpočty naspořit. V případě životního pojištění jde o 24 tisíc korun. Jiná situace je u penzijního připojištění. Částka, kterou si lze odečíst, se zde vypočítává jako úhrn zaplacených příspěvků snížený o 12 000 korun. Pro maximální odpočet je tak třeba naspořit 36 000 korun za rok. Do této částky se nezapočítávají ani státní příspěvky, ani podpora zaměstnavatele.

Nejjednodušší z hlediska úvah o státní podpoře je stavební spoření. „V tomto případě může občan vložit peníze na účet kdykoli, i na konci roku a jednorázově, přičemž nárok na státní podporu nezaniká. Její nejvyšší hranice je dva tisíce korun při vkladu 20 000 korun,“ uvádí Tomáš Kofroň z Českomoravské stavební spořitelny.