Dovolenou vždy určuje zaměstnavatel a je jen na jeho dobré vůli, zda přesné datum „nechá“ na zaměstnanci.  Na druhou stranu: firma je za poskytnutí zákonného volna svých zaměstnanců zodpovědná, a když nedodrží ustanovení zákoníku práce, dostane pokutu. Stává se to sice ojediněle, ale stává.

Například v roce 2017 na Státní úřad inspekce práce (SÚIP) dorazilo přes 6870 podnětů ke kontrole, z toho 200 stížností mířilo právě na porušování předpisů ohledně dovolené. A došlo i na sankce. „V minulém roce bylo za přestupek na úseku dovolené uloženo zaměstnavatelům osm pokut v celkové výši 17 000 korun,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí inspektorátů práce Richard Kolibač. Horní hranice pokuty za to, že firma špatně „zadává“ dovolené svým lidem, je až 200 tisíc korun. V reálu ale inspektoři sledující hlavně vážnější přestupky, nelegální zaměstnávání či problémy s vyplácením mezd. 

Město Mělník
Mělník a okolí: Náročnější terén své zdolání bohatě odmění

Nic to ale nemění na tom, že zákoníkem daná pravidla, musejí všichni dodržovat. „Mezi nejčastěji zjišťovaná porušení patří nedodržení povinnosti zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou a nesplnění povinnosti určit zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby byla vyčerpána v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci na tuto dovolenou vzniklo právo,“ popisuje Kolibač.

Mýty a fakta o dovolenéZdroj: DENÍK

Pokud má pracant „loňskou“ dovolenou, měl by ji vyčerpat do 30. 6. následujícího roku, případně mu firma určí, kdy ji vyčerpá. K proplácení nevyčeprané dovolené pak dochází při ukončení zaměstnaneckého poměru. Podle zákoníku práce musí alespoň jedna část dovolené činit nejméně dva týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpání. „Ačkoli zákoník práce preferuje čerpání dovolené pokud možno v celku nebo alespoň v délce dvou týdnů vcelku, nic nebrání zaměstnanci čerpat dovolenou i v kratších časových úsecích, pokud se na tom dohodne se zaměstnavatelem, resp. zaměstnavateli nic nebrání určit zaměstnanci čerpání dovolené v kratších časových úsecích, pokud se na tom dohodne se zaměstnancem,“ vysvětluje Vít Havrda, advokát ze společnosti KODAP legal. 

V Jedovnicích burácely na sokolském hřišti Jawy. Při tradičním motosrazu.
V Jedovnicích burácely Jawy. Jezdili jsme na nich už jako kluci, vzpomínali muži

Například dva roky starý průzkum poradenské společnosti Wincott People ale odhalil, že až 25 procent lidí má problém dostat v práci dva týdny dovolené v kuse, přestože na to mají právo. S tím pak souvisí i opačným extrém. Zákoník totiž umožňuje firmě stáhnout zaměstnance zpět i z dovolené, kterou již daný člověk započal. „V takových situacích má zaměstnanec nárok na to, aby mu zaměstnavatel proplatil všechny vzniklé náklady (letenky, storno zájezdu apod.). Už kvůli této povinnosti dochází k rušení dovolené jen velmi výjimečně,“ popisuje Havrda. 

Základní doba dovolené u zaměstnanců je nyní čtyřtýdenní, u zaměstnanců platové – rozpočtové sféry pět týdnů, u pedagogických pracovníků osm týdnů a u zákonem vyjmenovaných prací s týdnem dodatkové dovolené navíc. Českomoravská konfederace odborových svazů opakovaně uvedla, že v rámci tripartity navrhne zavedení automatického pětitýdenního volna i u profesí, které si dnes užívají jen čtyř týdnů.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie odhalil několik zajímavých archeologických nálezů.
Kostel ve Stříbře odhalil tajemství. Archeologové našli kosti a středověké zdivo