Kolínská nemocnice má za sebou bohatou historii. Vloni uplynulo 120 let od otevření nové nemocnice. A jaká je současnost tohoto zdravotnického zařízení? Výše uvedená čísla hovoří jasnou řečí. To vše bylo zajištěno dvěma stovkami lékařů a pěti stovkami zdravotních sester. 

Lze předpokládat, že uvedená čísla týkající se pacientů budou v příštích letech ještě vyšší. Zásluhu na tom bude mít bezesporu i dotace z Evropské unie. „Oblastní nemocnice, akciová společnost, se v roce 2016 zúčastnila výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která byla vyhlášena pro rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví,“ uvedl zástupce ředitele kolínské nemocnice pro ekonomiku Ing. Roman Uhlík, který působí v nemocnici přes třicet let.

Jak evropské fondy pomáhají českému zdravotnictví?Zdroj: Deník

Celková dotace činila asi 90 milionů korun, EU se na této částce podílela asi 80 miliony korun, zbývající peníze poskytl Středočeský kraj.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Předmětem projektu byla modernizace a obnova starší zdravotnické techniky a přístrojového vybavení v kolínské nemocnici. Ta je poskytovatelem zdravotnických služeb v rámci takzvané návazné péče. „Návaznou péčí se rozumí péče specializovaných pracovišť nemocnice pro pacienty ze spádového území, což jsou okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk. Ta navazuje na péči poskytovanou na vysoce specializovaných pracovištích ve fakultních nemocnicíchv takzvaných komplexních centrech – například onkologická, kardiologická, traumatologická,“ uvedl ředitel kolínské nemocnice MUDr. Petr Chudomel.

Kompletní obnovy se dočkalo zařízení na oddělení ARO. „Tam jsme získali nové monitory, dýchací přístroje i lůžka. Trochu jiná kategorie je vybavení na rehabilitačním oddělení, kde léčíme pacienty nejen po totálních endoprotézách, ale i pacienti po cévních mozkových příhodách, protože naše neurologické oddělení disponuje takzvaným iktovým centrem, kde jsou pacienti vraceni do života po mozkové mrtvici,“ podotkl náměstek Uhlík.

Převrat v mikrobiologii

Na gynekologicko-porodnické oddělení, které je nyní rekonstruováno, byl díky dotaci pořízen špičkový ultrazvukový přístroj. „Naše ultrazvuková ambulance provede více než sedm tisíc vyšetření a poskytuje konzultační superkonziliární (velice specializovanou – pozn. red.) službu nejen ambulantním gynekologům, ale spolupracují is lůžkovým zařízením,“ podotkl MUDr. Aleš Toman, primář gynekologicko- porodnického oddělení. 

„Získali jsme hmotnostní spektrometr, což je přístroj zaznamenávající doslova převrat v klinické mikrobiologii, a to díky rychlosti a přesnosti, s níž dokáže během pár minut z čisté kultury, narostlé na kultivačním médiu, určit druh patogenního mikroorganismu. Rychlost a přesnost má zásadní význam pro možnost okamžité cílené léčby pacienta,“ říká primář oddělení mikrobiologie RNDr. Jan Pomykal.

Zdroj: Redakce

Nové přístroje se objevily například na interním oddělení. „Pořídili jsme dva ultrasonografické přístroje. Ultrazvukový přístroj je využíván k ultrasonografii cév, štítné žlázy a abdominální ultrasonografii (vyšetření orgánů dutiny břišní – pozn. red.). Ultrasonografický přístroj byl pořízen pro jednotku intenzivní péče a je využíván pro akutní diagnostiku závažných, život ohrožujících stavů na JIP,“ popsala nové vybavení MUDr. Emilie Niedobová, primářka interního oddělení.

MUDr. Lukáš Cibulka, primář rehabilitačního oddělení, si pochvaluje nové přístroje pro aplikaci fyzikální terapie, nejmodernější přístroj pro kinezioterapii s vizuální zpětnou vazbou a přístroj pro nácvik vertikalizace a chůze. „Přístroje pro fyzikální terapii přinesly pro pacienty našeho oddělení nové možnosti aplikace nejmodernější fyzikální terapie při léčbě poruch pohybového aparátu a zároveň usnadňují práci i fyzioterapeutům,“ říká primář Cibulka.

Infografika projekt v číslech - Oblastní nemocnice KolínZdroj: Deník

MUDr. Petr Chudomel: Na nové gynekologicko-porodnické oddělení se těšíme

Ředitelem Oblastní nemocnice Kolín, a.s. je desátým rokem MUDr. Petr Chudomel. V nemocnici působí čtvrt století, původně jako chirurg. Když právě nepřemýšlí o nemocnici, tráví čas s rodinou, jde si zaběhnout delší trať nebo vezme do ruky kytaru a zahraje si se svojí bluesovou kapelou BBONK, neboli Blues Band Oblastní nemocnice Kolín, složenou z nemocničního personálu.

Kolínská nemocnice získala dotaci z Evropské unie a Středočeského kraje v celkové výši 80 milionů korun. Co bylo podle ředitele Petra Chudomela nejdůležitější?

„Nelze říci, že něco bylo významnějšího více a něco méně. Vše má své opodstatnění. Jak pro pacienty a návštěvníky, tak pro zdravotnický personál. Všechno to jsou přístroje nebo zařízení, které se podílejí na uzdravování pacientů – těžce nebo kriticky nemocných, ale i pacientů s chronickými obtížemi a neduhy,“ říká ředitel.

„Máme výborné ARO i chirurgii, ale i další oddělení jsou špičková, těžko nějaká další vyzdvithovat, je ošidné někoho jmenovat,“ říká MUDr. Petr Chudomel

MUDr. Petr Chudomel, ředitel Oblastní nemocnice KolínZdroj: Jiří MacekKteré oddělení vaší nemocnice byste vyzdvihnul?
Nerad bych vyvyšoval jedno nad druhé a zdráhám se je pojmenovat. To je vždy ošidné. Nicméně máme výborné ARO. Endoskopické oddělení patří mezi největší v republice, máme výbornou chirurgii, cévní chirurgii, ortopedii, urologii, patologii, gynekologii… Snažíme se ale úroveň posouvat na všech odděleních. Je pochopitelné, že rozvoj oddělení se po odborné stránce odvíjí v závislosti na schopnostech daného primáře.

Chystáte se na další vylepšení nemocnice?
Ve zdravotnictví jde pokrok dopředu neskutečně rychle, takže když budou peníze, je co vylepšovat. Je třeba říci, že na žádném oddělení se nepotýkáme, co se vybavení týče, s krizovým stavem. Pokud je třeba nějaký přístroj vyměnit, protože je starý a nevyhovuje, dokážeme to zajistit. Chystáme se například na výměnu magnetické rezonance, která je deset let stará a velmi využívaná – kolem 11 tisíc vyšetření za rok.

Co vás letos  čeká důležitého?
Vloni jsme začali s kompletní rekonstrukcí gynekologicko-porodnického oddělení, které otevřeme v polovině roku. Půjde o zcela nové oddělení sloužící zejména mladým ženám – maminkám při naplňování jejich životního poslání. Chceme, aby to, co ten prcek uvidí jako první, bylo hezké. Zaměřujeme se na to, aby porod probíhal v podmínkách adekvátním třetímu tisíciletí, a to za využití mnoha metod, ke kterým rodičky inklinují a v příjemném prostředí připomínajícím cokoliv jiného než nemocnici.

Kolik bude rekonstrukce stát?
Veškeré práce a vybavení by měly stát sto milionů korun. Vše financujeme za vysoké finanční spoluúčasti kraje, částečně pak z vlastních zdrojů.

Kterých operací provádíte nejvíce?
Rozhodně šedý zákal, každým rokem kolem 1400 operací, a také operace nosních mandlí.

Všude chybí lidé, je tomu tak i u vás?
Snažíme se vytvářet maximální podmínky, nabízet různé benefity, příspěvky na školku, máme ale i svoji školku, ubytovnu. Bojujeme o každého lékaře, o každou sestru, ale to neznamená, že jsme v personální krizi a že některá oddělení nefungují tak, jak mají. O stabilitě ale hovořit nelze.

Prý nabízíte i duchovní služby.
Nabízíme i tuto možnost prostřednictvím farnosti, se kterou spolupracujeme, na individuální přání nemocných. U nás ale tato služba není využívána. Kdysi jsme v kolínské nemocnici měli i kapli, ale ta byla dávno zrušena. Naproti tomu v nemocnici v Kutné Hoře jsme zrekonstruovali část oddělení bývalé LDN na oddělení paliativní péče, kde prostor na poskytování duchovních služeb bude daleko větší.

Kutnohorská nemocnice spadá pod vaši správu? 
Ano. Na šesti odděleních tam pracuje dvacet čtyři lékařů a stovka zdravotních sester. Ošetříme a vyšetříme v této nemocnici ročně kolem čtyřiceti tisíc pacientů, provedeme pět stovek operací.

Z čeho máte v nemocnici největší radost?
Spokojený, a pokud možno uzdravený, pacient. A když se podaří vymyslet a realizovat projekt, o kterém mám představu, že by mohl být přínosem pro pacienty i personál, a on pak ve skutečnosti opravdu funguje.

Tisíc projektů pro lepší ČeskoZdroj: Deník