"V uplynulém týdnu se sklízel především ozimý ječmen, kterého je sklizených 26,7 % ploch. Sklizeň ostatních obilovin je stále teprve v začátcích," sdělilo ministerstvo.

Postup sklizně má své tradiční regionální rozdíly, nejdříve se sklízí ve Zlínském kraji, kde jsou žně u ozimého ječmene skoro u konce. V Jihomoravském kraji se rozbíhá sklizeň řepky i pšenice ozimé. Nyní je tak sklizeno 0,7 % ploch řepky s průměrným výnosem 3,36 tuny z hektaru. Naopak v Karlovarském kraji ještě sklizeň nezačala.

Průměrný výnos obilovin přesahuje 6 tun z hektaru

Průměrný výnos obilovin je podle Státního zemědělského intervenčního fondu 6,1 tuny z hektaru, loni byl touto dobou o 0,3 t/ha nižší. "Odhad výnosu bude průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin," dodalo ministerstvo.

Sklizeň základních obilovin letos podle prvních odhadů Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesne meziročně o 9,5 % na 6,995 milionu tun. Loni byla ale sklizeň podle statistiků nadprůměrná. Na předpokládaném letošním poklesu se podílí snížení očekávaného hektarového výnosu i osevní plochy. Sklizeň řepky naopak stoupne o 4,5 % na 1,313 milionu tun, odhaduje ČSÚ.

Odhad letošní sklizně základních obilovin je sice ve srovnání s pětiletým průměrem nižší o procento, ale o 2,7 % převyšuje desetiletý průměr. Odhad úrody řepky přesahuje oba průměry - pětiletý o 2,7 % a desetiletý o 13,9 %. Výměra ploch osetých řepkou se letos po dvou letech poklesu zvýšila o 7,3 % na 393.000 hektarů. U základních obilovin naproti tomu výměra meziročně klesla o tři procenta na 1,264 milionu hektarů.