S prvním místem je spojena finanční odměna 12 500 eur. Vítězové absolvovali v minulých dnech také cestu do Paříže, kde se setkali se začínajícími podnikateli z jiných zemí. Mecenášem soutěže je totiž francouzský energetický koncern Total.

„To nikdy nepochopím.“ S podobnou skepsí se patrně setkal už každý student, když na školní tabuli zahlédl několikařádkové matematické vzorce s kombinací písmen a číslic. Marek Liška, téměř pětadvacetiletý mladý muž (25 let dovrší v září) však byl – a stále je – jiného názoru. Jeho mottem je: „To pochopí každý…“

Napsal učebnici, kde každá kapitola začíná popisem situací, v nichž se s probíranou látkou studenti setkají v reálném životě. Samozřejmostí je srozumitelný jazyk kapitol, vysvětlování příkladů krok za krokem a přehledné grafické členění. Učebnice se setkala s mimořádným úspěchem.

Aby mohl Marek humanizovat i ostatní obory, vzniklo zastřešující nakladatelství. Dosud bylo vydáno jedenáct učebnic, jejichž celkový náklad přesáhl 110 tisíc exemplářů.

Příklady pro každého

Nápad je zajímavý především v tom, že vznikl z běžné studentské praxe. Šlo o nezištnou pomoc spolužákům s matematikou. Hlavní myšlenka zůstala i později stejná, jen už aplikace nepomáhá pouze několika spolužákům, ale více jak 21 tisícům studentů na 138 českých a slovenských středních školách, kde se podle těchto učebnic vyučuje matematika nebo chemie.

Učebnice, které vytvořili sami studenti, jsou napsané tak, aby látku pochopil i člověk, který tyto přírodovědné předměty nemá příliš rád. Autoři chtějí, aby přírodní vědy byly přístupné pro co nejvíce lidí - a především pro ty, kteří matematické myšlení zrovna nemají, nebo spíš si myslí, že ho nemají.

Díky tomu, že problematiku autoři učí na několika typových příkladech, jsou studenti schopni řešit další úlohy již sami. Případně jim pomůže QR kód, který čtenáře přesměruje na internetové stránky, kde najde příklady k procvičení, ovšem už vyřešené. Nemůže se tedy stát - minimálně teoreticky - že by zájemce neměl návod, jak vypočítat libovolný příklad z učebnice.

S jídlem ovšem roste chuť, což stoprocentně platí v případě Marka Lišky. Na otázku o dalších plánech odpovídá: „Zaměříme se teď na dokončení řady učebnic ‚Chemie pro spolužáky‘ a začneme vydávat novou sérii, což bude ‚Fyzika pro spolužáky‘. Přemýšlíme také o učebnicích pro základní školy, kde – jak známo - odpor k matematice vlastně už začíná.“