Ještě v březnu přitom MMR informovalo, že příjemci dotací získali k začátku února celkem 516,2 miliardy korun, tedy o 62,4 procenta z celkové částky. Právě v březnu však resort, který čerpání evropských peněz monitoruje, změnil metodiku této statistiky. Do kategorie "Proplacené prostředky příjemcům" nově zahrnuje pouze skutečně vyúčtované peníze a nikoliv zálohy, jak tomu bylo dříve. Kromě toho tato statistika nově eviduje pouze evropský podíl. Před změnou se do celkové proplacené částky započítávaly také peníze z národních rozpočtů. Proto tento údaj od začátku roku ve statistice poklesl.

Podle nové metodiky požádalo ministerstvo financí Evropskou komisi o zpětné proplacení 369,7 miliardy korun. Právě tuto sumu považují úřady za skutečně vyčerpané dotace. Úřady dosud rozhodly o poskytnutí evropských peněz na zhruba 53.000 projektů za celkem 631,5 miliardy korun. K 3. červenci bylo finančně ukončeno přibližně 32.000 projektů v hodnotě 270 miliard korun.

Jen během druhého čtvrtletí 2014 žadatelé předložili celkem 4968 žádostí o dotaci na individuální a grantové projekty v celkové hodnotě 44,2 miliardy Kč, což představuje čtvrtletní nárůst o 3,5 procenta.

V období 2007 až 2013 může Česko z Bruselu podle aktuálního kurzu získat 697,8 miliardy korun. Pro úspěšné čerpání musí ČR přidat navíc dalších 124 miliard korun z národních rozpočtů, protože Evropská unie financuje maximálně 85 procent výdajů a 15 procent je financováno z národních zdrojů.

Česko přichází o miliardy

Česká republika je z pohledu čerpání evropských peněz nejhorší z celé EU. Loni nedočerpala až deset miliard korun. Letos hrozí, že ČR přijde o dalších 24 miliard korun. MMR, které je koordinátorem dotačních programů, odhaduje, že celkem za končící programové období ČR nedokáže vyčerpat až 60 miliard korun. Různými opatřeními se nyní snaží, aby se tato částka snížila.