Žádosti o dotace z evropských fondů mají být po roce 2013 jednodušší. Jednou z novinek má být sjednocení pravidel pro různé skupiny žadatelů. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) kvůli tomu oslovuje žadatele o dotace, kteří mají sami popsat, v čem je podle nich dosavadní žádání o dotace složité. Oznámilo to dnes MMR.

„Dosavadní zkušenosti nám ukazují, že právě v této oblasti máme velký prostor pro zlepšení. Dotazníky by nám měly přinést cennou zpětnou vazbu, kde naši žadatelé a příjemci vidí ta největší úskalí a naším úkolem pak bude připravit pro nové období lepší systém,“ uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.

Kdo se může v dotazníku vyjádřit

Vyjádřit se v dotazníkové akci můžou například představitelé veřejné správy, neziskového sektoru nebo podnikatelských uskupení.

MMR aktuálně poslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh rozvojových priorit, na které bude chtít Česko získávat po roce 2013 dotace z unie. Navrhované priority se budou podle úřadu zaměřovat na zvýšení konkurenceschop­nosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podporu sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví a integrovaný rozvoj území.

Zatím není jasné, kolik peněz bude mít Česko ve fondech EU po roce 2013 k dispozici. Podle již dřívějšího vyjádření náměstka Brauna je ale pravděpodobné, že to bude méně než nyní.

V období 2007 až 2013 může Česko získat z Bruselu zhruba 26,7 miliardy eur. To je podle současného kurzu asi 647 miliard korun. Z této částky dostali tuzemští příjemci k začátku května proplaceno celkem 228 miliard korun.

Čtěte také: Majitelé domů: Žádosti o dotace z EU jsou složité