Podíl bankovního sektoru včetně centrální banky na zahraničním dluhu klesl na 24,9 procenta. Zahraniční závazky podnikového sektoru zaujímají na celkové zahraniční zadluženosti 45,7 procenta a závazky vládního sektoru 29,4 procenta.

V případě podnikového sektoru se zahraniční zadluženost rovněž snížila, a to kvůli splácení úvěrů dceřiných společností zahraničním přímým investorům a poklesu podnikových dovozních závazků, které nebyly spojeny s přímou investicí. Naproti tomu zadlužení vládního sektoru se vlivem nákupu vládních dluhopisů zahraničními investory zvýšilo.

Schodek investiční pozice ČR vůči zahraničí ve sledovaném období klesl o 68,5 miliardy na 1,703 bilionu Kč. Poměr schodku investiční pozice k HDP v běžných cenách činí 43,4 procenta. Meziročně se uvedený výsledek snížil o 126,7 miliardy korun.