Deficit minerálních paliv klesl o 0,7 miliardy korun. Přebytek bilance průmyslového spotřebního zboží rostl o 0,6 miliardy korun, přebytek bilance strojů a dopravních prostředků a nápojů a tabáku pak o půl miliardy korun. Naopak nepříznivě celkové saldo ovlivnilo snížení aktiva bilance polotovarů a materiálů o 0,8 miliardy Kč.

Dubnová čísla překonala odhady analytiků. „Příznivý je dvouciferný růst exportu, za nímž opět stojí úspěšné automobilky dobývající evropský i asijský trh. V meziročních tempech se ovšem odráží i efekt slabé koruny, která eurové a dolarové tržby při přepočtu na koruny navyšuje. Po zohlednění tohoto efektu však již růst exportu až tak dechberoucí není," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Přebytek zahraničního obchodu podle něj směřuje k novému historickému rekordu.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 53,1 miliardy korun, meziročně o 5,7 miliardy korun více. „Čeští exportéři dokáží využívat zvyšující se poptávky na okolních trzích, na mimoevropských trzích již tak úspěšní nejsou. V dubnu se prohloubil schodek se státy mimo EU o čtyři miliardy na 35,6 miliardy. Kč," uvedl předseda Asociace exportérů Jiří Grund.

Oživení poptávky po automobilech

Podle Patrika Rožumberského z UniCredit Bank se průmysl i nadále opírá především o cyklické oživení celoevropské poptávky po automobilech. „Rostoucí váha sektoru výroby aut však činí český průmysl, potažmo celou českou ekonomiku stále více náchylnější na výkyvy v poptávce po automobilech. To může v budoucnu způsobovat značné kolísání růstu českého HDP. Určité ochlazení výroby aut se dá předpokládat ještě před koncem letošního roku," dodal Rožumberský.

Metodika národního pojetí reflektuje změnu vlastnictví mezi domácími a zahraničními subjekty, ne pouze pohyb zboží přes hranice například i mezi vlastnicky propojenými firmami se sídlem v zahraničí. Dříve ČSÚ používal přeshraniční metodu, nová metodika výpočtu podle statistiků lépe odráží skutečný výkon domácí ekonomiky.

ČSÚ zveřejnil i čísla odpovídající starší metodice, tedy přeshraničnímu pojetí. Podle předběžných údajů se takto počítáno v dubnu meziročně vývoz zvýšil o 10,8 procenta a dovoz o 9,2 procenta. Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí dosáhl hodnoty 297,8 miliardy korun a dovoz 255,8 miliardy Kč.