Za pět měsíců letošního roku vstoupilo do druhého pilíře reformy penzí 47.392 lidí. Květen znamenal zatím nejvyšší přírůstek klientů, bylo v něm uzavřeno 15.407 smluv, což je skoro stejně jako za dva předchozí měsíce dohromady. Penzijní společnosti původně očekávaly, že do druhého pilíře vstoupí do konce června asi půl milionu lidí.

Zájem o zajištění na penzi je mezi Čechy nadále značný, mnoho lidí chápe, že státní důchod v budoucnu nemusí pokrýt všechny jejich potřeby. „Vládní penzijní reforma nepochybně přispěla k tomu, že se lidé více zajímají o zajištění na penzi. Evidujeme zvýšené množství dotazů na toto téma i zvýšené prodeje produktů v této oblasti. U zákazníků je zjevná snaha připravit se na dobu penze, tedy spořit si mnohem více než dnes," uvedl hlavní analytik Swiss Life Select Tomáš Rampula.

Do květnového barometru byla nově zařazena otázka, zda by lidé měli zájem o druhý pilíř, kdyby do něj mohli svobodně kdykoliv vstoupit či z něj vystoupit. Z odpovědí vyplývá, že zájem by se výrazně změnil. Do druhého pilíře by za mírně upravených podmínek vstoupilo 36 procent dospělých obyvatel ČR, tedy téměř pětinásobně víc. Podíl lidí, kteří novinku odmítají, by zároveň vůbec poprvé klesl pod 50 procent. To podle Rampuly rovněž svědčí o tom, že lidé spořit na penzi chtějí, v praxi jen hledají jiné, efektivnější způsoby, než je druhý pilíř.

„Flexibilita je pro klienta velmi důležitá. Při dlouhodobých finančních plánech je velká pravděpodobnost, že se finanční nebo osobní situace klienta výrazně změní. Omezení flexibility je potom výraznou slabinou dlouhodobého produktu," upozornil analytik Swiss Life Select Jan Macek. Vláda se změnám podmínek nebrání a uvažuje o úpravách. Jak uvedl náměstek ministra financí Radek Urban, jednou z realistických variant je změna pravidel pro dědictví nebo možnost pozastavit spoření ve druhém pilíři.

Druhý pilíř spočívá v dobrovolném vyvedení tří procent pojistného z průběžného státního pilíře do soukromého penzijního fondu. Podmínkou je to, že lidé budou přidávat další dvě procenta ze své hrubé mzdy. Základní spořící strategie jsou čtyři, liší se odhadovaným výnosem a s ním spojenou mírou rizika. Strategii je možné měnit jednou za rok zdarma. Vstup do fondu je ale už nevratný.