„Projekty této výzvy jsou zaměřeny zejména na stavby a stavební úpravy odborných učeben cizích jazyků, přírodních věd, technických a řemeslných oborů, pro práci s digitálními technologiemi a celkovou modernizaci infrastruktury pro odborné vzdělávání včetně nákupu vybavení odborných učeben,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Největším projektem realizovaným v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj je „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“. V jeho rámci se počítá s vybudováním dvanácti odborných učeben včetně příslušných kabinetů v celkové hodnotě 65,5 milionů korun.

Nový pavilon bude navázán na všechny podporované klíčové kompetence a bude zahrnovat odborné učebny pro cizí jazyk, přírodní vědy, učebnu informatiky i prostory pro pracovní činnosti.

Podobným projektem má být i „Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání“ v Boskovicích, které bude zaměřeno na technické a přírodovědné vzdělávání. Jeho výstavba bude stát asi 60 milionů korun.

„Všechny projekty zohledňují rovný přístup lidí ke vzdělávání. Proto je u nich mimo jiné požadován bezbariérový přístup. Integrovaný regionální operační program (IROP) rovněž vnímá a bere v úvahu potřeby škol na zkvalitnění infrastruktury pro připojení k internetu, uvedl náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. 

"Součástí všech podpořených projektů je rovněž modernizace vnitřní sítě pro připojení k internetu. Díky tomu dojde ke zkvalitnění výuky ve vazbě na moderní digitální technologie,“ doplnil Semorád. 

Společně s výzvou „Infrastruktura základních škol“ byla vyhlášena i výzva „Infrastruktura základních škol (SVL)“, kde s ohledem na velké množství registrovaných projektů v současné době ještě probíhá hodnocení. Vyhodnocení této výzvy bude dokončeno pravděpodobně v únoru 2018.