V jaké fázi je nyní nový zákon o obalech?
Ministerstvo životního prostředí vypořádávalo připomínky do 5. dubna. Sešlo se jich dohromady zhruba tisíc. „Návrh novely zákona o obalech bychom měli předložit vládě v květnu,“ řekla Deníku mluvčí resortu Veronika Krejčí. Největšími změnami jsou zahrnutí letáků do skupiny obalů a zavedení povinného zálohování plastových lahví a plechovek od roku 2026 (či od poloviny 2025 ve zkušebním režimu).

Je reálné systém do tohoto termínu spustit?
Záleží na případných průtazích u schvalování. Podle Iniciativy pro zálohování je na postavení systému potřeba optimálně 18 měsíců, minimálně jeden rok. „Nedávná zkušenost ze Slovenska to potvrzuje. Ti měli na zavedení pouhých deset měsíců a bylo to velmi náročné,“ upozornili zástupci iniciativy.

Mluvčí Iniciativy pro zálohování Kristýna Havligerová
Vratné PET? Bude to stejné jako u piva, jen o korunu dražší, říká Havligerová

Zálohování má řadu odpůrců. Na co jejich připomínky poukazují?
Dle zástupců resortu jsou nejrůznějšího charakteru, některé vyloženě proti povinnému zálohování. Podle Sdružení místních samospráv ČR může nutnost odvážet PET lahve a plechovky často i mimo místo bydliště ve výsledku znamenat snížení ochoty třídit také další odpady. „Snížená ekologická stopa a zvýšení vytříděnosti na 9 z 10 PET lahví nejsou pádnými argumenty pro zavedení zálohování. Současné výsledky třídění jsou na vysoké úrovni a dosahují již téměř uvedené hranice,“ uvádí další z připomínek.

Podle Hospodářské komory to bude mít dopad na komfort a náklady spotřebitelů. „Za zdražení nápojů i za jakoukoliv nefunkčnost systému zálohování ponesou v očích zákazníků odpovědnost obchodníci, kteří budou tváří nového systému, protože jsou spotřebiteli vracejícímu obaly nejblíže,“ prohlásil viceprezident komory Tomáš Prouza.

Zálohomaty na plastové lahve a plechovky na Slovensku. Východní sousedé v novém systému nasbírali od začátku roku přes 615 milionů obalů. Povinné zálohování PET lahví a plechovek zvažuje i Česko
Zálohování PET: Jak to bude fungovat, kolik peněz bude za láhev, co s popelnicí

Panuje na vládě shoda?
Nevypadá to. Proti návrhu ministerstva životního prostředí vystoupilo s nesouhlasem ministerstvo pro místní rozvoj. „Nebyly zváženy přínosy jiného způsobu využití pěti miliard korun (vstupní náklady) a 1,3 miliardy korun (roční provoz) na zlepšení stávajícího systému třídění odpadu,“ stojí v připomínce resortu. Volá také po podrobnější analýze na dopad na obce a jejich rozpočty.

Co je ve hře?
PET lahve jsou jedním z nejcennějších materiálů, které je možné ze žlutých kontejnerů vytřídit. „Zálohováním sesbíráme materiál, který se dá stoprocentně recyklovat,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík. S tím, že při současném třídění se tak neděje. Podle Institutu cirkulární ekonomiky se daří materiálově recyklovat asi jen polovinu PET lahví. Podle Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství však změnou systému obce a města přijdou každý rok o půl miliardy korun, které dle něj připadnou nápojářským firmám. Ty se skrze Iniciativu pro zálohování brání. Poukazují třeba na to, že část nevybraných záloh má putovat do rozpočtů obcí. „Povede to nejen ke kompenzaci nákladů spojených s adaptací na nový systém, ale pro obce to znamená nový zdroj příjmů,“ uvedla mluvčí iniciativy Kristýna Havligerová.

Návrh staví na zkušenostech ze zavedených evropských systémů záloh. Kde všude už fungují?
V šestnácti evropských zemích. Od února začalo nově zálohovat Irsko. Slováci zálohují od roku 2022, Němci už dvacet let. Od příštího roku se plánují přidat v Rakousku i Polsku. Naopak v Itálii nebo ve Francii se drží zpátky. V zemi galského kohouta si chtějí nejprve více prověřit cestu zlepšení třídění. V tom Češi ve stávajícím systému patří ke špičce Evropy.

Správce zálohovacího systémuSprávce zálohovacího systémuZdroj: Se svolením Iniciativy pro zálohování

Jaké nové poplatky novela ještě zavádí?
Ministerstvo životního prostředí do zákona vepsalo také úplně nový poplatek, a to za recyklaci reklamních letáků. Tiskaři by nově museli platit sumu 2500 až 3500 korun za každou tunu letáků, které vytisknou. To naštvalo samotné tiskaře a také Radu seniorů ČR, protože to podle nich povede k omezení letáků a případně zdražení zboží. Obchodní řetězce budou chtít zvýšené náklady vykompenzovat.

Proč tiskaři či senioři s poplatky nesouhlasí?
Drtivou většinu papíru v modrých kontejnerech tvoří lepenka, tedy nejčastěji krabice od zboží z e-shopů. Letáků je v kontejnerech jen pět až deset procent podle místa a roční doby (před Vánocemi počet slevových akcí roste). Tiskaři upozorňují, že velká část letáků se v Česku vůbec netiskne, domácí tiskárny tak budou znevýhodněné a tisknout se bude (bez poplatku) jinde. Leták je navíc recyklovatelná surovina, lze ji až dvacetkrát použít znovu. Senioři pak upozorňují, že v Česku je ve věkové skupině nad 65 let až čtyřicetiprocentní podíl lidí, kteří nemají chytrý telefon nebo ho neumí používat. Tito lidé by tak o nabídku slev přišli.

Zálohomaty na plastové lahve a plechovky na Slovensku. Povinné zálohování PET lahví a plechovek zvažuje i Česko
Zátěž, nebo lepší recyklace? Zálohování PET lahví dělí ČR, i vláda má své rebely

Je pravda, že EU brzdí a u některých cílů nastane změna?
Nevypadá to. Navržené evropské nařízení o obalech a obalovém odpadu naopak stanovuje povinné zavedení zálohového systému na plastové lahve a plechovky v případě, že členská země nedosahuje požadované míry jejich sběru. Rada Evropské unie a Evropský parlament se shodly na podmínce 80 procent u obou nápojových obalů v roce 2026. Evropský parlament bude návrh schvalovat na konci dubna. „Zavedení systému záloh je nevyhnutelné, protože u plechovek nemůžeme dosáhnout takového cíle, a proto Česko nemůže žádat Evropskou komisi o výjimku z nařízením uložené povinnosti zavést zálohování nápojových obalů, bez ohledu na to kolik plastových lahví sbíráme,“ komentoval Zbyněk Kozel, generální ředitel obalové společnosti EKO-KOM. Bez ohledu na to stále platí cíle ze směrnice o jednorázových plastech, kde je potřeba do roku 2029 dosáhnout u PET lahví devadesátiprocentní míry sběru.

Co bude obnášet zálohování PET lahví a plechovek:

• Záloha na PET lahve a plechovky má činit minimálně 4 koruny.
• Celkem má vzniknout přibližně 11 tisíc sběrných míst. V prodejnách, ale i na benzinkách.
• Díky úpravám zákona se má recyklovat 2,6 miliard kusů nápojových obalů ročně. Podle ministerstva životního prostředí se na český trh dostane 1,8 miliardy plastových lahví.
• Do roku 2029 má Česko podle evropské směrnice vytřídit 9 z 10 plastových lahví.
• Česko se k tomu blíží, v současnosti skončí mimo tříděný odpad přibližně každá pátá PET lahev, u plechovek tři ze čtyř.
• Ve stávajícím systému je recyklace plastu na úrovni 47 procent. V případě nápojových plechovek jde o 26 procent. Většina nápojových obalů tak končí na skládce či ve spalovnách bez dalšího využití.
• Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že systém zálohování bude mít pozitivní dopad i na rozpočty obcí a v průměru obec získá do rozpočtu navíc za každého občana 39 korun. To odpůrci rozporují.