Spořitelní družstvo WPB Capital na počátku dubna obdrželo nepravomocné rozhodnutí České národní banky, kterým mu centrální banka odnímá povolení působit jako družstevní záložna.

ČNB dospěla podle WPB k tomuto rozhodnutí až po téměř 11 měsících, tedy po čase, který několikanásobně překročil zákonem povolenou dobu 120 dní. Nestandardní délku tohoto řízení chápe WPB jako snahu ČNB o ekonomickou likvidaci družstva bez nutnosti vydat rozhodnutí. Proto se WPB rozhodlo 19. května podat stížnost Komisi evropských společenství a minulý týden žalobu k soudu o náhradu škody.

"ČNB se kvůli zákonné povinnosti mlčenlivosti standardně nevyjadřuje k jednotlivým subjektům a konkrétním případům finančního trhu. Do pravomocného ukončení správního řízení s WPB není ČNB oprávněna sdělovat bližší informace," uvedl Tomáš Zimmermann z tiskového oddělení ČNB.

Během řízení ČNB opakovaně porušovala dle názoru WPB správní řád a další zákony. Podklady, některé nezákonně získané nebo tvořené anonymními udáními, prý zařazovala se zpožděním, libovolně přesouvala mezi různými spisy a neprováděla jejich řádné dokazování. Na tyto okolnosti upozornilo družstvo i Ústavní soud.

Důvod odebrání licence

Hlavním důvodem odebrání licence bylo údajně poskytování tzv. finanční asistence, kterou vyhláška ČNB zakazuje. "Tato vyhláška je ovšem v přímém rozporu se zákonem o obchodních korporacích, který finanční asistenci výslovně povoluje. Navíc tato údajná finanční asistence nebyla vůbec řádně prokázána," sdělila záložna. Podle dnešního vyjádření záložny finanční asistence je nejen povolena vnitrostátními zákony, ale především také není zakázána přímo aplikovatelným nařízením Rady EU, kterým jsou členské státy povinny se přímo řídit. "ČNB prokazatelně podle tohoto nařízení nepostupovala, a porušila tak smlouvy o fungování Evropské unie," uvedl obchodní ředitel WPB Capital Michal Čejka.