Více než 4,5 tisíce nelegálních zaměstnanců loni odhalil Státní úřad inspekce práce (SÚIP), ve většině případů se jednalo o pracovníky pocházející ze zemí mimo Evropskou unii. V porovnání s rokem 2017 se přitom jednalo o více než třetinový nárůst. Tehdy jich totiž inspekce odhalila „pouhých“ 2,9 tisíce.

Nelegálních zaměstnanců tak firmy v Česku při současné napjaté situaci na trhu práce zaměstnávají daleko více než dříve. Ne vždy k nim ale přijde kontrola, často také hledají výmluvy, kterými se snaží ze sankcí vykroutit. Například tak, že se zahraničními pracovníky uzavírají různé typy smluv, z nichž není vždy jasné, na jakém základě je zaměstnávají.

Oblíbené je také „půjčování“ zaměstnanců, kdy si firmy současně s nimi pronajímají i výrobní prostory a prostředky, takže je opět složité rozlišit, kdo kde pracuje. „Nově se při kontrolách rovněž objevuje tzv. řetězení smluv mezi jednotlivými subdodavateli, kdy hlavním smyslem této činnosti je zastřít pronájem pracovní síly,“ konstatuje ve Zpravodaji SÚIP inspektor Roman Řehoř. „V těchto případech se převážně jedná o zastřené přidělení občanů Ukrajiny vykonávajících na území České republiky pracovní činnost na základě víz vydaných Polskou republikou,“ dodává.

Nová pravidla

A právě vysílání zaměstnanců do a ze zahraničí a pronajímání zahraničních zaměstnanců z ciziny má nově regulovat novela zákoníku práce, kterou připravilo ministerstvo práce.

„Pokud nastoupí k výkonu práce na území České republiky zaměstnanec vyslaný zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie, je jeho zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat krajskou pobočku úřadu práce,“ konstatuje se v návrhu. Má se také zpřísnit povinnost firem uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů, na jejichž základě v Česku cizinci pracují. Současné znění zákonů jim totiž umožňuje kličkovat před kontrolou.

Noční směny

Novela, která je nyní v připomínkovém řízení, by měla zlepšit i pracovní podmínky cizinců vyslaných pracovat do Česka. Vedle zákonem dané výše mzdy a práce přesčas jim budou náležet i odměny třeba za práci ve svátek nebo během noční směny.

„Povede to ve svém důsledku zejména ke snížení tlaku na nízkou úroveň mezd ostatních zaměstnanců na tuzemském trhu práce,“ konstatuje v návrhu novely ministerstvo práce a sociálních věcí.