Nový zákon nemění základní správní poplatek 1000 korun za zápis do katastru. Zavádí ale poplatek například za výmaz zástavního práva, který je nyní zdarma. Těchto výmazů je nyní asi 200.000 ročně.

Největší debata se strhla o vyšší ochraně vlastníků před podvodnými vklady. I na pozadí toho, že zapsaný stav v katastru bude mít podle normy přednost před stavem skutečným.

Poslanci přijali část návrhu ČSSD, podle kterého by vlastníci byli o všech návrzích za změnu právních vztahů v katastru u jejich realit povinně elektronicky či jinak informováni. Nesouhlasili ale s tím, aby majitelé mohli do 15 dnů převod zablokovat.

Kompromisní řešení

Poslanci zvolili podle Michala Ševčíka z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners kompromisní řešení. „Vlastník, který zjistí, že podvodník jeho nemovitost převedl na někoho jiného, musí do jednoho měsíce od tohoto zjištění požádat katastr nemovitostí o vyznačení takzvané poznámky spornosti a do dvou měsíců poté doložit katastrálnímu úřadu, že podal k soudu žalobu na určení vlastnického práva," sdělil Ševčík. Pokud následně u soudu prokáže, že se jednalo o podvod, bude podle něho znovu zapsán jako vlastník bytu.

Podle dalšího schváleného návrhu, který prosadil v ústavně-právním výboru předseda poslanců ODS Marek Benda, katastr zavede pro vlastníky službu sledování změn, o nichž by je informoval výhradně elektronicky.

Neuspěl návrh Michala Doktora (Jihočeši 2012) navzdory tomu, že jej podpořil ústavně-právní výbor i ministr zemědělství Petr Bendl (ODS). Spočíval v tom, že pokud by o to vlastník požádal, úřad by ho elektronicky nebo písemně informoval, že se právní vztahy k jeho nemovitosti změní. Vklad by byl navíc, pokud by tak majitel určil, možný až po 20 dnech od zahájení řízení.

V normě se neobjeví ani povinné advokátní smlouvy při převodu nemovitostí, které by byly v registru Advokátní komory. Katastr by si mohl údaje ověřit, což by podle zastánců zvýšilo bezpečnost převodů. Úpravu předložila Advokátní komora, podle některých poslanců se jednalo o „malou domů". Výjimku měl mít stát, kraje, obce, banky a vystudovaní právníci.

Doporučení zemědělského výboru

Sněmovna naopak přijala doporučení zemědělského výboru, aby se stavby, které nejsou spojeny s pozemkem, mohly zapisovat do katastru samostatnou poznámkou.

Do katastru se bude podle vládní předlohy nově zapisovat 15 nových věcných práv k nemovitostem, která dosud neexistovala, a která zavedl nový občanský zákoník. Nově se má zapisovat také právo stavby, které umožňuje postavit stavbu na cizím pozemku, nebo pacht. Všechna věcná práva se do katastru budou zapisovat výlučně vkladem.

Katastr má nově pro účely státu a realitního trhu evidovat také údaje o cenách nemovitostí. Zpřísnit se má rovněž přezkum listin dokládajících právní vztah k nemovitostem.

Předlohu v konečném hlasování podpořilo 75 ze 143 přítomných poslanců, prošla tedy o tři hlasy. Opozice kromě VV byla proti nebo se hlasování zdržela. Proti hlasovali i čtyři občanští demokraté.