Nedostatečná výše státních důchodů, které budou podle předpovědí v budoucnu ještě nižší než nyní, nechává velký prostor penzijním fondům a různým produktům spoření na stáří.

V celém tomto odvětví přitom panuje poměrně velká konkurence, protože jde přece jen o velký objem peněžních prostředků, v konkrétním případě často o celoživotní úspory člověka.

Po změně, která v systému penzijního připojištění nastala na začátku letošního roku, u nových smluv už není garantováno „nezáporné zhodnocení" tedy vlastně navrácení vkladů a příslušné finanční instituce tak mají volnější ruku, pokud jde o investiční strategii.

Jaké jsou možnosti

Větší manévrovací prostor umožňuje penzijním společnostem jak se od ledna v Česku nazývají bývalé penzijní fondy víc riskovat, a zvýšit tak šanci na vyšší výnos, ovšem na druhé straně i na prodělek. Přestože však zmíněné společnosti už nemusejí garantovat nedotknutelnost vkladů, neznamená to, že od manažerů snad máme očekávat dramatickou změnu v chování.

Penzijní společnosti totiž budou vždy investovat poměrně konzervativně. A to právě proto, že operují se životními úsporami občanů, a ne pouze s „přebytečnými" finančními prostředky, jak tomu bývá v případě běžných investičních fondů.

Hlavní výhoda však také v tomto případě zůstala. Pokud si do nich budete ukládat peníze, automaticky máte nárok na státní příspěvek, který může činit až 2760 korun ročně.

Alternativou k penzijnímu spoření, ovšem bez státního příspěvku, jsou specializované produkty pojišťoven.

Některé z nich zaručují výnos, čili v tomto směru tak trochu nahrazují právě to, co penzijní společnosti přestaly nabízet. Výhodou těchto produktů je zejména širší pokrytí jednotlivých druhů rizika. Většinou totiž fungují zároveň i jako životní pojištění, takže na rozdíl od penzijních společností člověka ochrání třeba i v případě úrazu.

Odpovědný přístup

Jako jeden příklad za mnohé uveďme, že krytí rizika úrazu zahrnula do svého spoření na penzi například pojišťovna Ergo v produktu Eventus. Na konci smluvního období pojištěná osoba dostává buď pravidelnou rentu, nebo si může naspořené peníze vybrat jednorázově.

Spoření v penzijních společnostech či spoření formou důchodového pojištění by rozhodně mělo patřit do finančních plánů každého odpovědného člověka. Je však nutné vědět, co od něj očekávat. Například, že tyto úspory jsou vázané a člověk s nimi nemůže nakládat, jak ho napadne.

Jak už bylo řečeno, některé druhy důchodového pojištění zaručují zhodnocení našich úspor, čímž nejen zmnoží náš majetek, ale zároveň jej chrání proti inflaci. Toto zaručené zhodnocení se pohybuje obvykle kolem dvou až tří procent ročně. Jako u všech produktů s garantovaným zhodnocením musíme i zde počítat s tím, že výnosy budou sice stabilní, ale ne tak velké jako třeba v akciových fondech. Záruka a riziko jsou zkrátka vždy úměrné výši výnosu.

JIŘÍ PATÁK
Autor je ředitelem portálu www.chytryhonza.cz.