Podle tohoto sdělení uvedené stanovisko zaujaly Hospodářská komora ČR, Česká leasingová a finanční asociace, Česká kancelář pojistitelů, Česká asociace věřitelů, Asociace realitních kanceláří ČR, Asociace inkasních agentur, Sdružení dopravních podniků ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Uzákonění místní příslušnosti exekutorů v obvodu jednotlivých soudních krajů navrhli zástupci sociální demokracie v Senátu. Zavedení místní příslušnosti podpořila i Exekutorská komora. S navrhovanou změnou souhlasí také některé právnické profesní komory i neziskové organizace.

"Nesystémovou změnu exekučního vymáhání pohledávek shodně považujeme za zcela nežádoucí, neboť by vedla ke snížení efektivity vymáhání pohledávek, zvýšení cen řady produktů a služeb a měla negativní dopady do veřejných rozpočtů," představil společný názor osmi svazů a asociací prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Odmítl také argument podporovatelů současných poslaneckých a senátních návrhů, že by takzvaná exekutorská teritorialita mohla být řešením excesů, ke kterým v ojedinělých případech při výkonu rozhodnutí dochází. Zvažovaná změna je podle nich jen dalším populistickým krokem 'jak zatočit s exekutory'.

Naopak některé právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Pro podporu zřízení tohoto institutu jsou vedle Exekutorské komory ČR také Soudcovská unie, Notářská komora ČR, organizace Člověk v tísni, Sdružení podnikatelů a živnostníků nebo ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.

Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů by podle nich účastníkům řízení přineslo blízkost exekutorského úřadu, lepší dohled nad dlužníkem a kontrolu jeho majetkových poměrů, snazší možnost požádat o splátkový kalendář, přehlednou evidenci spisů u jednoho soudního exekutora, zkrátka vyšší vymahatelnost práva. Díky místní příslušnosti by se prý stabilizoval systém a posílila se nezávislost soudního exekutora.

Nyní má zhruba 160 exekutorů celostátní působnost. Konkrétního exekutora pověřuje provedením exekuce soud na základě návrhu věřitele. Teoreticky tak soudní exekutor z Aše může vykonávat exekuci například ve Valašském Meziříčí. Eventuální náklady na cestu do bydliště dlužníka kvůli soupisu movitých věcí ale od ledna podléhají limitu, nesmějí překročit 1500 korun.