Pokud jde o potraviny, předpona „bio“ je v poslední době zaručeným marketingovým tahákem.

Méně se už ví o tom, že každý, kdo chce hospodařit dle zásad ekologického zemědělství, musí vyhovět celé řadě kritérií a projít příslušnou kontrolou u některé ze tří organizací, které disponují tímto oprávněním.

Jsou to společnosti KEZ, ABCERT AG a BIOKONT CZ. Tyto organizace ministerstvo zemědělství zplnomocnilo ke kontrolní a certifikační činnosti v ekologickém zemědělství a jejich prostřednictvím všechny držitele oprávnění pak i pravidelně kontroluje.

Od sklepa po půdu

Po podání přihlášky u kontrolní organizace farma vstoupí do takzvaného přechodného období, kdy sice již hospodaří podle zásad ekologického zemědělství, ale produkty ještě nesmí označovat charakteristikou „bio“.

Přechodné období trvá podle druhu pozemku jeden až tři roky. Každý rok navštěvuje farmu inspektor, který prohlíží farmu „od sklepa až po půdu“. Po příjezdu na farmu zdokumentuje všechny pozemky, které k farmě náleží. Vyfotografuje sady, stáje, pastviny, sklady, pole a tak dále.

Poté začíná kontrola všech dokumentů spojených s chovem zvířat, pěstováním plodin a výrobou produktů s označením bio. Za každou takovou návštěvu platí farmář poplatek spojený s kontrolou.

„Kontrola je opravdu důkladná, na naší farmě probíhá šest až sedm hodin a připravujeme se na ni i několik dní,“ říká Olga Syrovátková z farmy Zámecké sady Chrámce. „Záznamy musíme samozřejmě vést pečlivě celý rok, týden před kontrolou se to opravdu dohnat nedá“.

Při zjištění nedostatků v rámci kontroly je farmáři udělena pokuta, při závažnějším zjištění může být odebrán i samotný certifikát.

„Nejčastějšími důvody odebrání je nepovolené použití přípravků na ochranu rostlin nebo zjištění nedostatků v účetnictví,“ říká Kamil Pecka ze společnosti KEZ.

Zájemců je stále víc

„Za pochybení ze strany farmářů a výrobců biopotravin bylo v loňském roce odebráno 74 certifikátů. Toto číslo zahrnuje jak definitivní, tak dočasné odebrání příslušného potvrzení a jeho vrácení po nápravě, pokud je pochybení odstranitelné,“ upozorňuje Martin Leibl z ministerstva zemědělství. Celkově však ekologické zemědělství zaznamenává nepřetržitý růst.

Je založené na zásadách etického přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, zachování biodiverzity (tedy rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů), šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace, ale i udržení zaměstnanosti na venkově.

Úplným základem ekologického hospodaření je však zdravá půda. Zlepšovat její úrodnost je možné pouze organickým či zeleným hnojením, střídajícími se osevními postupy a šetrným obráběním. Díky střídání plodin a mnohotvárné kulturní krajině v okolí se pak vytváří rovnováha, která posiluje schopnost rostlin bránit se proti chorobám a škůdcům.

Černé ovce z ciziny

Tuzemské biopotraviny jsou nepochybně kvalitní. Dobré jméno potravin s označením „bio“ však občas kazí dovezené produkty. Odhalily to preventivní kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců ve spolupráci se svými členy a dozorčími orgány proto usiluje o to, aby trh v co největší míře zaplnily domácí výrobky.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku Státní zemědělská a potravinářská inspekce učinila preventivní kontrolu biopotravin. Laboratorní zkoušky sice odhalily nepovolené látky, ale až na jediný případ se nejednalo o domá­cí produkty.

Kontrolní systém je tedy účinný a nějaké pochybení docela jistě neprojde. Dnes je možné odhalit i nepatrnou koncentraci nepovolených látek, které by dříve přístroje nezjistily. „Pokud by se jednalo o konvenční potraviny, tak by taková koncentrace nebyla problémem. Rozhodně nešlo o nic, co by ohrožovalo zdraví spotřebitele. Ovšem v ekologii se to nesmí stát, “ uvedla manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová.

co možná nevíte

- Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků a hormonů. Jeho prio­ritou je kvalita, nikoli kvantita produkce.
- K 25. srpnu 2011 evidovalo ministerstvo 4672 subjektů, které se věnují ekologickému zemědělství (4022 farmářů a 650 potravinářů).
- Hlavní pravidla spojená s kontrolou ekologického zemědělství:
oddělená výroba, pokud pěstovatel zpracovává i běžné produkty, důsledná evidence všech vstupů a výstupů, postih při zjištění nedostatků.
- V loňském roce kontrolní orgány odebraly příslušný certifikát v 74 případech, letošní rok ještě není uzavřený.

JAROMÍR HAMPL