Loni dosáhl růst cen povinného ručení v průměru sedmi procent. V letošním roce to u rizikovějších řidičů může být až dvakrát tolik, tedy přibližně mezi deseti až patnácti procenty. O něco méně pocítí zdražení řidiči, kteří jezdí bez nehod nebo kteří uzavřou zajímavější smlouvu s konkurencí.

Co jsou hlavní důvody zdražování? Pomineme-li neochotu pojišťoven vzdát se míry zisku, jde o důsledek zmíněného ustanovení občanského zákoníku o platbě do Fondu zábrany škod.

K tomu ještě od loňského září pojišťovny platí hasičskému záchrannému sboru 5600 korun za každou hodinu zásahu. Dalším důvodem zvyšování je pokles sazeb, způsobený v minulých letech cenovým soubojem jednotlivých aktérů.

Jak se určují sazby

Dobrá zpráva je, že větší výdaje budou kompenzovány řadou užitečných novinek, především při odškodňování.

Cena samotná se určuje na základě několika parametrů, kterými jsou místo bydliště motoristy, výkon, objem a stáří vozidla, věk pojištěné osoby a počet bonusových měsíců. Na základě těchto parametrů pak vyjde základní pojistná částka.

Pojišťovny mají zákonnou povinnost zohlednit v ceně povinného ručení i předchozí bezeškodní průběh formou slevy, které se říká bonus. Konkrétní úroveň bonusů se vypočítá jako součet celých měsíců, za které byl pojistník pojištěn. Opakem je potom malus, kdy se odečítají měsíce za pojistné události, které způsobil konkrétní zákazník. Bonus za jízdu bez nehod snižuje u povinného ručení hrazenou částku obvykle o pět procent ročně.

Pro maximální slevu na pojistném je třeba dosáhnout alespoň 120 měsíců bezeškodního průběhu. V takovém případě má motorista u většiny pojišťoven nárok na poloviční slevu.

Bonusy se neztratí

Každý může využít velké konkurence na trhu a uzavřít zajímavější smlouvu s novou pojišťovnou s tím, že se převádějí i bonusy. Při vý- běru se vyplatí využít internetové srovnávače. Tím snadno zjistíte, kde získáte nejlepší cenu.

Našli jste výhodnější nabídku? Před uzavřením nového povinného ručení je potřeba vypovědět stávající smlouvu. Většina zákazníků má uzavřené povinné ručení na dobu neurčitou a smluvní pojišťovna službu pravidelně obnovuje, nejčastěji po uplynutí jednoho roku.

Právě k datu výročí lze vypovědět stávající povinné ručení bez problémů. Můžete tak učinit kdykoli v průběhu roku, nejpozději však šest týdnů před koncem pojistného období.

Jezdíte-li bezpečně a bez nehod, nezapomeňte pojišťovnu požádat, aby vám potvrdila délku období, během kterého jste jezdili bez nehod.

Například u pojišťovny Generali dosáhne na zajímavý sedmadvacetiprocentní bonus již za první rok jízdy bez nehody.

JIŘÍ PATÁK
Autor je ředitelem portálu Chytryhonza.cz.