Zapsaný spolek Toulcův dvůr tvoří čtyři členské neziskové organizace. První z nich je Sdružení SRAZ, které především provozuje farmu s kravami, ovcemi, kozami, kozlem, prasaty, slepicemi, kachnami, králíky i deseti huculskými koňmi ti jsou využíváni k hipoterapii a pro jezdecký kroužek. Dále tu je společnost Botič, která působí v rámci střediska ekologické výchovy a pořádá vzdělávací akce. Třetí v řadě je Mateřská škola Semínko s klasickou třídou i lesní třídou, kde děti většinu dne pobývají na dvorku a v lese.

Organizace Aufori rozjela díky EU program Učí (se) celá rodina.
Pomoc lidem v chudobě. Organizace Aufori učí celou rodinu

A konečně obecně je tu prospěšná společnost ENVIRA. Její činnost je velmi rozsáhlá a jejím posláním je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a tím je integrovat na trh práce.

„Ve své náplni máme čtyři hlavní činnosti správu a údržbu budov a pozemků v Toulcově dvoře, Zdravou jídelnu, rukodělnou dílnu a zahradnictví,“ říká ředitel ENVIRY Michal Jirsa.

Právě zahradnické práce jsou mezi činnostmi ENVIRY těmi nejnovějšími. K tomu, aby zde mohlo pracovat 12 osob se zdravotním handicapem, pomohla dotace z Evropské unie v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR.

InfografikaZdroj: MMR

„Vznikl u nás nový provoz zahradnictví, jehož cílem bylo rozšířit uplatnění pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (OZP). Vznikla tu nová pracovní místa pomocný zahradník. V současné době na této pozici pracuje na dvou pracovištích celkem 12 OZP. Dotace nám jednoznačně pomohla, bez ní bychom projekt neotevřeli,“ říká ředitel Jirsa.

Obnova pěstebních ploch

ENVIRA se spojila s majitelem nedalekých zahradnických prostor Ing. Karlem Elbrsem, který už na Toulcově dvoře zajišťoval praktickou výuku pro žáky zahradnické školy, kde studují zdravotně handicapovaní. Měl zkušenosti jak se zahradničením, tak s touto cílovou skupinou, což bylo ideální spojení. V jeho nevyužitých prostorách a také v prostorách Toulcova dvora došlo k obnově pěstebních ploch, na kterých mohli začít pracovat lidé se zdravotním postižením.

„První zahradnické práce tu započaly v únoru roku 2017. To jsme měli podanou žádost o dotaci a věřili jsme v její získání. Ještě před jejím schválením jsme ale přijali první zahradníky, protože jsme nemohli čekat na konečný verdikt, jelikož s mnohými zahradnickými pracemi nešlo čekat. Riskli jsme to a dotaci se nám podařilo získat,“ ohlíží se za prvními zkušenostmi se zahradnictvím Michal Jirsa.

Zdroj: ENVIRA

Celková dotace byla 5,2 milionu korun, z čehož Evropská unie uhradila 50 procent, zbytek uhradilo hlavní město Praha. Z této dotace byl po dobu téměř dvou let plně hrazen provoz zahradnictví. Jednalo se zejména o materiálové vybavení a mzdové náklady OZP a pracovníků, kteří s cílovou skupinou přímo pracovali dvě vedoucí zahradnice, pracovní terapeut a odborný garant projektu. Stejně důležité byly i peníze na vzdělávání pomocných zahradníků po celou dobu trvání projektu.

Zahradnictví dává zajímavou práci

„Základní myšlenkou bylo, že jsme chtěli zaměstnávat více OZP. Uvažovali jsme o prádelně, ale to nevyšlo. Udělali jsme si průzkum a zahradnictví vyšlo ve všech směrech jako nejlepší možnost, navíc do tohoto prostředí zapadá,“ říká koordinátorka zaměstnávání OZP Veronika Boháčková.

Ochrnutý motorkář Patrik se pere s osudem a pravidelně cvičí
Roztáhnout křídla. ParaCENTRUM Fenix vrací vozíčkáře zpět do života

V zahradnictví u Karla Elbrse i v areálu Toulcova dvora se osoby se zdravotním postižením podílejí doslova na všem. Dělají všechno zasadí semínka, protrhávají, přesazují, sklidí a pak je i prodávají.

„Dvakrát týdně máme na nádvoří Toulcova dvora otevřen stánek s vypěstovanou zeleninou a bylinkami. Navíc dodáváme zeleninu i do mateřských školek a farmářských obchodů v okolí. Zahradníci také pomáhají udržovat zelené plochy v areálu dvora. Nejsme klasickým terapeutickým pracovištěm, ale ty změny u těchto lidí jsou neskutečné, oni v zahradnictví doslova rozkvétají,“ dodala Veronika Boháčková.

InfografikaZdroj: MMR

Ředitel Michal Jirsa: Pomáhat postiženým má smysl

Zná tady důvěrně každý kout. Ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr a následně ve společnosti ENVIRA ve stejném místě pracuje dohromady už 17 let. Navíc v Toulcově dvoře v pražské Hostivaři bydlí. Michal Jirsa je už čtvrtým rokem ředitelem obecně prospěšné společnosti ENVIRA, která za podpory z fondů EU začleňuje do pracovního života osoby se zdravotním postižením.

Michal Jirsa, ředitel ENVIRA, o.p.s.Zdroj: ENVIRA, o.p.s.Obecně prospěšná společnost ENVIRA získala dotaci přes pět milionů korun, z toho Evropská unie poskytla polovinu. Vše směřovalo na zajištění nového provozu zahradnictví. Co by bylo, kdyby nebyly dotace, především ty evropské?
Získání pětimilionové dotace, z toho byla polovina z Evropské unie na nové zahradnictví, byl velký počin a výrazně jsme dokázali podpořit zaměstnávání OZP. Už předtím na Toulcově dvoře, před vznikem ENVIRY, jsme získali dotace na Zdravou jídelnu, kterou nyní ENVIRA provozuje, ale také na keramickou dílnu, tu nyní rovněž provozujeme my. Naším úkolem je, abychom byli finančně soběstační, ale bez dotací by to nešlo. Moc nám pomáhají a díky nim můžeme dělat to, co dělat máme, jak nejlépe je to možné. A smysluplné. Tedy začleňovat OZP do pracovních procesů. Bez dotací by to opravdu nešlo.

Kolik OZP ENVIRA zaměstnává?
Na našich čtyřech provozech pracují čtyři desítky OZP, nejvíce jich je s duševním postižením. ENVIRA zaměstnává i 13 takzvaně zdravých osob, které zajišťují provoz firmy. Máte čtyři provozy, popište stručně jejich činnost. Naším největším provozem je Zdravá jídelna, kde vaříme pro zaměstnance i pro běžné návštěvníky, poskytujeme firmám catering, zajišťujeme firemní snídaně. V jídelně pracuje 15 OZP. Rukodělná dílna se zaměřuje na keramickou tvorbu, vše tu vzniká ručně, tedy třeba hrnečky se ručně vytočí i namalují a pak je prodáváme. Udržujeme budovy a pozemky Toulcova dvora a nejvíce práce je ve venkovním areálu. Tam se podílejí zahradníci z našeho zahradnického provozu, který je naší čtvrtou činností.

Jak hledáte nové lidi – OZP?
Přes inzerát a také spolupracujeme s poskytovateli sociálních služeb, kteří řeší podporu těchto osob. Studentské praxe a dobrovolníci. I tohle u vás funguje? Velice dobře. Zájem studentů je poměrně velký. Připadá mi, že je v poslední době zájem o sociální podnikání v kurzu, každou chvíli vyplňuji nějaké dotazníky pro studenty, které se týkají naší činnosti. Dobrovolnická činnost je u nás poměrně silně rozvinutá, hodně dobrovolníků nám sem chodí v rámci firemního dobrovolnictví. Jsme poměrně oblíbení, máme tu příjemné prostředí. U dobrovolníků je pozitivní to, že kdo sem přijde, chce dělat, nejde „jen“ prožít den na vzduchu, ale jde pomoci. Jeho cílem je, aby za sebou na konci „šichty“ viděl kus práce. To je moc příjemné.

Sociální podnik – Masérské centrum Unika Relax Ostrava vznikl díky finanční podpoře z evropského sociálního fondu.
Unika Relax Ostrava: masérské centrum dává práci postiženým

Co vás nejvíce zatěžuje?
Klasické papírování. Musím ale říci, že při zajišťování evropské dotace to, vzhledem k poměrně vysoké částce, tak složité nebylo. A co vás na této práci v tomto místě baví? Pracovní prostředí, krásné a výjimečné místo v Praze, i příjemní kolegové. Baví mě dělat něco, co je smysluplné. A zaměstnávání OZP takové je. Tyhle lidi obdivuji, mají za sebou neuvěřitelné životní příběhy a jsou hodně silní. A když vidím pokroky, které u nás dělají, jak se jim jejich stav zlepšuje, tak to je velké uspokojení, velká radost.

Jak jste se ocitnul na Toulcově dvoře?
Vykonával jsem tady civilní službu, to bylo někdy před sedmnácti lety, dělal jsem úplně všechno, co bylo třeba. Pak jsem tu měl na starosti farmu a poté jsem působil jako vedoucí správy a údržby areálu. Když vznikla ENVIRA, stal jsem se technickým ředitelem a od roku 2015 jsem ředitelem ENVIRY. Znám tu vlastně každý kout.

Chodíte sem i s rodinou?
Mám čerstvého potomka a jistě tady budeme často. My tu totiž bydlíme.

InfografikaZdroj: MMR