Iniciativa označovaná jako WiFi4EU má za cíl prostřednictvím 120 milionů eur (asi 3,24 miliardy Kč) podpořit internetové připojení ve veřejných prostorách v přibližně 6000 až 8000 obcích po celé unii. Hovořil o tom ve svém zářijovém projevu před europarlamentem předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, komise pak iniciativu poměrně rychle navrhla.

Obce by měly mít možnost se už od příštího jara jednoduchým způsobem hlásit o příspěvek na vybudování potřebné infrastruktury. Česko má zájem se do věci aktivně zapojit. Ohled má být při přidělování financí brán na geografické hledisko, aby peníze nevyužily jen některé "hbitější" unijní státy.

Země EU se dnes shodly na svém postoji k většině návrhu komise, dořešit zbývá otázky týkající se financování. Asi 70 milionů eur by mělo být využito z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a 50 milionů z rezervy, která existuje v nynějším víceletém finančním rámci.

Evropské peníze mají pomoci obcím vybudovat internetové připojení bezplatné pro občany například na městském či obecním úřadě, v čekárnách v nemocnici a podobně.

"Je důležité, aby bylo zachováno konkurenční prostředí. U toho bylo nejvíce otázek - i v České republice. Ale zdá se, že tento návrh toto vyřešil," poznamenal Bártl.