Prestižní ocenění získal Coase za využití principů transakčních nákladů a majetkového práva v ekonomické teorii. „Zdá se to být jednoduché, otevřelo to však dveře k vysvětlení mnoha věcí," zdůvodnila před 22 lety své rozhodnutí Královská švédská akademie věd.

Coase se proslavil článkem z roku 1960 nazvaným Problém nákladů společnosti, který se stal podkladem pro Coaseho teorém. Ten předpokládá, že dobře definovaná majetková práva mohou odstranit problémy spojené s takzvanými externalitami, tedy s dopady ekonomického rozhodnutí na subjekt, který není původcem takové rozhodnutí. Jako příklad negativní externality je uváděno znečištění životního prostředí v důsledku ekonomické aktivity. Za další z Coaseho průlomových prací je označován článek z roku 1937 Povaha firmy, který vysvětluje velikost firmy prostřednictvím transakčních nákladů.

Ani vysoký věk Coaseho v jeho bádání nezastavil; když se mu blížily sté narozeniny, pracoval na knize o čínské a vietnamské ekonomické síle nazvané Jak se Čína stala kapitalistickou.