Ženy při podnikání častěji preferují plnou kontrolu nad svojí společností. Zatímco společnosti ve vlastnictví mužů mají jediného vlastníka v 69 procentech případů, u společností ve výlučném vlastnictví žen má jediného vlastníka 88 procent firem.

Ženy vlastní 14 procent společností registrovaných v ČR a u dalších 18 procent společností jsou spoluvlastníky. Více než dvě třetiny společností jsou ve vlastnictví mužů. V prvním pololetí letošního roku bylo založeno 1877 firem ve výlučném vlastnictví žen, což je 19 procent z celkového počtu firem založených v tomto období. Další desetina firem vznikla ve společném vlastnictví žen a mužů a 71 procent bylo založeno výhradně muži.

"Ženy, které se rozhodnou založit svoji firmu, ji v mnohem menší míře než dříve zakládají spolu s muži a preferují spíše samostatné vlastnictví. Díky tomu, že každá pátá nově vzniklá firma je ve výlučném vlastnictví žen, se bude jejich váha mezi všemi firmami v budoucnu zvyšovat," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Ženy také spoléhají při vlastnictví svých firem více samy na sebe, a méně na spoluvlastnictví než muži. Mezi společnostmi vlastněnými ženami je pouze 12 procent těch, které mají dva a více vlastníků. Naproti tomu muži vlastní firmu spolu s jedním či více společníky téměř ve třetině případů.

Priority se liší

"Ženské priority v podnikání se od těch mužských často liší. Ženy mají větší pocit odpovědnosti za své zaměstnance a více vnímají širší společenské dopady svého podnikání, zatímco muži jdou nejčastěji v první řadě za ziskem. A protože mají muži sklon dominovat, podnikatelky si raději udržují kontrolu nad svými prioritami a záměry tím, že firmy vlastní samy," uvedla zakladatelka projektu Ocenění českých podnikatelek Helena Kohoutová.

Ženy ve větší míře začínají podnikat v posledních deseti letech. Téměř dvě třetiny firem vlastněných ženami bylo založeno právě v posledních deseti letech, zatímco u mužů tvoří firmy se stářím do deseti let 53 procent všech firem, které jsou v jejich výlučném vlastnictví.

Co se týče počtu zaměstnanců, mezi ženami převládají společnosti s jedním až pěti zaměstnanci, které tvoří 82 procent všech firem v jejich vlastnictví. Na čtyři procenta žen nezaměstnávají ve svých firmách nikoho a 13 procent zaměstnává více než šest lidí. Muži nikoho nezaměstnávají v pěti procentech případů, v 71 procentech zaměstnávají jednoho až pět zaměstnanců a ve čtvrtině případů vlastní firmy s více než šesti zaměstnanci.