Vyplývá to z analýzy, kterrou vypracovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Z výsledků je patrné, že počet právnických osob roste průběžně. Ke konci minulého roku jich bylo přes 458 tisíc, což je rekordní meziroční nárůst o téměř 21 tisíc firem.

Z pohledu všech aktivních OSVČ dochází čtvrtým rokem za sebou rovněž k jejich nárůstu, přičemž ke konci roku 2017 jich bylo již 991 444, což je meziroční nárůst o více jak deset tisíc živnostníků. Poprvé za sedm let přitom dochází k růstu OSVČ v činnosti hlavní, a to celkově na 582 226, tj. o více jak 4400 podnikatelů.

Zásadní roli na pozitivním trendu mají ženy v podnikání. Za posledních šest let byl absolutní nárůst počtu žen podnikatelek 54 063, zatímco u podnikatelů byl nárůst jen desetinový, a to 5541. 

“Posledních šest let jsou ženy v zakládání nových živností o řád aktivnější než muži. Drobné služby, malý obchod, poradenství nebo vzdělávací podnikatelská činnost se začíná stávat doménou začínajících podnikatelek, které se prosazují na bázi důslednosti, zdravé rafinovanosti a nadšením pro věc," uvádí Karel Havlíček, předseda AMSP ČR.

Hlavním důvodem vstupu žen do podnikání je podle něj především snaha o vlastní nezávislost a vyváženost rodinných příjmů. "Řada z nich ale začíná podnikat, protože jim zaměstnavatel neumožní pružnější pracovní dobu, například po mateřské,“ dodává Havlíček.

Analýza ukazuje, že na jednoho muže v roce 2017 připadalo v průměru 1,5 živnostenských oprávnění, na jednu ženu to bylo 1,3 oprávnění.

Zatímco u mužů je živnost volná zastoupena přibližně polovinou, u žen to jsou dvě třetiny. Stejně tak ženy mají dvojnásobně větší podíl vůči mužům ve vázané činnosti. Naopak u mužů je třetinově zastoupena živnost řemeslná, zatímco u žen je to jen 16 procent.

Nejvíce mužů podniká v jihovýchodní oblasti Česka, následuje Praha a oblast severovýchodní. Region s největším nárůstem mužů od roku 2009 je Praha, kde je čistý přírůstek podnikatelů 15 985. Region s největším poklesem počtu podnikatelů od roku 2009 je Severozápad, kde je pokles podnikatelů o 3430.

Nejvíce žen podniká v Praze, následuje ji jihovýchodní a severovýchodní oblast.  Region s největším nárůstem podnikatelek je od roku 2009 Praha, kde je čistý přírůstek podnikatelek 22 059. Zároveň žádný region nevykazuje pokles jejich počtu.