„Podle našich zkušeností podniká čtvrtina žen z nutnosti, ať už kvůli potřebě se zaopatřit nebo si finančně vypomoci na mateřské dovolené. Desetina z nich firmu převzala, protože ta by jinak zanikla. Nejvíce žen se však vypracovalo z běžných pracovních pozic," uvedla zakladatelka soutěže Ocenění českých podnikatelek Helena Kohoutová.

Za posledních deset let se podíl obchodních společností ve vlastnictví žen zvýšil o pět procentních bodů, a to na úkor firem ve smíšeném vlastnictví. Podíl společností vlastněných muži se téměř nezměnil. „Typická firma, kterou vlastní žena, má nižší obrat (do milionu korun), na trhu působí méně než šest let, má sídlo v Praze a podniká v obchodě," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Nezávisle na majiteli je z hlediska odvětví nejvíce firem v obchodu. Na druhém místě jsou společnosti v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, kde mají ženy o něco vyšší relativní podíl než muži. Patří sem zejména právní a účetní činnosti, daňové poradenství, architektonické činnosti, reklama, průzkum trhu a veterinární činnosti.

Společnosti vlastněné ženami mají podstatně vyšší relativní podíl v odvětví zdravotních a sociálních služeb a v profesních a vědeckých činnostech. „Vyšší relativní podíl společností ve vlastnictví mužů nepřekvapí u odvětví stavebnictví, zpracovatelského průmyslu a také informačních a komunikačních činností," dodala Kameníčková.

Ze všech společností, které vlastní ženy, představují firmy založené v posledních šesti letech téměř polovinu celkového počtu (43 procent), v případě mužů to je necelá třetina. Firmy, které na trhu fungují déle než 21 let, mají v případě žen vlastnic sedmiprocentní podíl, u společností vlastněných muži je jejich podíl téměř dvojnásobný. Ženy patrně začaly s podnikáním mnohem později než muži, avšak počet jimi vlastněných firem se v poslední době poměrně rychle zvyšuje, doplnila Kameníčková.