Nemoc znamenala pro Martinu ukončení pracovní činnosti. Pracovat nemohla kvůli bolestem a několika prodělaným operacím. Příjem manžela naštěstí byl více méně stabilní a Martina také pobírala nemocenskou ve výši 25 tisíc korun po dobu jednoho roku. I tak se ale úspory i přes solidní finanční rezervy rodiny tenčily.

Neštěstí nechodí po horách! Buďte připraveni, pojistěte se ještě dnes.

„Správné nastavení pojistné smlouvy je důležité ze dvou důvodů. Tím prvním je volba krytí správných rizik, která vychází ze životní situace klienta, tím druhým pak zvolení si správných výšek pojistného krytí. Tedy částek, které pojišťovna bude muset vyplatit, když dojde k pojistné události,“ říká finanční poradce Partners Vladimír Weiss.

Ve chvíli, kdy byla Martině přiznána invalidita s invalidním důchodem přibližně 18 000 korun, pojišťovna rodině vyplatila 2 900 000 korun, čímž vyrovnala ztráty v rozpočtu a rodině umožnila plně se soustředit na boj s nemocí. Po finanční stránce díky kvalitní pojistné smlouvě chod domácnosti nebyl nijak omezen. I když se Martina nevzdala, zkusila tradiční i netradiční druhy léčby, po dvou letech nerovného boje nemoci podlehla.

„Když Martina zemřela, pojišťovna vyplatila pojistné plnění za úmrtí ve výši 2 000 000 korun. Život matce šestiletého syna to nevrátí, ale jedná se o dobrý příklad, kdy pojištění bylo správně sjednáno i náležitě vyplaceno už kvůli tomu, že původní finanční rezervy rodiny byly do jisté míry spotřebovány během prvního roku na léčbu a vykrytí výdajů,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Ilustrační foto
Partners otevřou novou pojišťovnu. Zaměří se i na on-line služby

V případě Martiny podle něj životní pojištění zafungovalo tak, jak má zafungovat správně nastavené životní pojištění. Klientka dostala od pojišťovny necelé tři miliony korun, když se stala invalidní. Měla pojištěno riziko invalidity. Když zemřela, její rodině pojišťovna vyplatila dva miliony, protože na tuto částku měla pojištěno riziko smrti.

Podle Vladimíra Weisse z uvedeného příběhu mimo jiné plyne, že optimální částka v případě pojištění rizika smrti u živitele rodiny by podle ní měla odpovídat alespoň třem až pěti ročním příjmům. Tedy například ten, kdo vydělává 25 tisíc korun čistého měsíčně, by měl uvažovat o částce alespoň v rozmezí 900 tisíc až 1,5 milionu korun. A platí, že čím více závazků a závislých členů rodiny klient má, tím vyšší částku by měl zvolit.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.

Životní pojištění, ilustrační foto
Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám