Podle analýzy bývalého ekonomického ředitele DPP Michala Heřmana vytvořila firma v letech 2007 až 2009 rezervy na opravy ve výši 1,8 miliardy korun.  Z nich však poté utratila jen čtvrtinu a zbytek postupně vykázala jako zisk, i když žádné nové peníze fakticky nezískala. Píšou to dnešní Hospodářské noviny (HN).

Dvořák se závěry analýzy nesouhlasí a tvrdí, že autor analýzy nepochopil principy kompenzačního financování podniku. Podle Ladislava Mejzlíka z Vysoké školy ekonomické jsou podobné operace legální, mohou ale naznačovat, že se společnost potýká s problémy.

DPP také v minulosti některé služby, jako například péči o soupravy metra nebo IT služby, svěřil externím firmám. Některé náklady to však ještě zvýšilo.